Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

„Prawo zamówień publicznych w praktyce branży wodociągowo – kanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej z uwzględnieniem orzecznictwa KIO i opinii UZP”

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

Cele szkolenia:
• zapoznanie z praktyką stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych prawie rok po jej obowiązywaniu, wskazanie na najczęstsze błędy celem ich uniknięcia
• wypełnianie przez zamawiających obowiązków zgodnie z przepisami i z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO, zdobycie wiedzy niezbędnej nie tylko do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ale przede wszystkim do jego prawidłowego przygotowania,
• pozyskanie wiedzy czy i w jakim obszarze wykonawcy mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp, jak powinni składać oferty, aby nie były odrzucane, jak długo są nimi związani,
• na co zwrócić uwagę przy tworzeniu lub analizie postanowień umowy o zamówienie publiczne, aby zapewniały realizację wymogów ustawowych i nie naruszały uprawnień wykonawców

PROGRAM:

I. Wymogi dotyczące porozumiewania się między zamawiającym a wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
1. Jak rozumieć pisemność w relacji do elektronizacji
2. Forma elektroniczna a postać elektroniczna – praktyka i orzecznictwo KIO, problemy wciąż aktualne

II. Ocena podmiotowa wykonawców dokonywana przez zamawiającego
1. Ocena spełniania warunków udziału przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), w tym wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych
2. Ocena spełniania warunków udziału przez wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających – sytuacje „problematyczne”
3. Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – charakter, forma, termin złożenia, uzupełnienie
4. Podmiotowe środki dowodowe – czy i kiedy zamawiający ma obowiązek ich żądania, rodzaje, „terminy ważności”, oryginały a cyfrowe odwzorowania, e-dokumenty (case study)
5. Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych – przykłady z praktyki i orzecznictwa KIO

III. Składanie ofert przez wykonawców oraz badanie i ocena przez zamawiającego
1. Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych – przykłady „problemów”
2. Pełnomocnictwo – forma, „problematyczne” uzupełnianie przez wykonawców, co ma znaczenie data, treść, a może podpis ?
3. Wadialna gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa w postaci elektronicznej – na co zwrócić uwagę, aby uznać, że oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium, przykłady dobrych i złych praktyk
4. Wyjaśnienia treści oferty oraz rażąco niskiej ceny – jaki termin może określić zamawiający, jak przekazać wezwanie, w jakiej formie wykonawca ma przekazać wyjaśnienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jaka powinna być treść wyjaśnień, aby były „wystarczające”, skutki złożenia wyjaśnień po wyznaczonym terminie
5. Przesłanki odrzucenia oferty – na wybranych przykładach z uwzględnieniem orzecznictwa KIO

IV. Umowy o zamówienie publiczne
1. Zasady kształtowania umowy oraz jej obowiązkowych postanowień
2. Zakazane postanowienia umowne
3. Obligatoryjne klauzule waloryzacyjne
4. Raport z realizacji zamówienia i ogłoszenie o wykonaniu umowy – kto, kiedy i na jakich zasadach wykonuje te obowiązki, czy i jakie grożą sankcje za ich niedopełnienie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 lutego 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl