Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Proces planowania operacyjnego i strategicznego w Banku Spółdzielczym zgodnie z zapisami Metodyki BION

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zgodnie z zapisami Metodyki BION każdy Bank powinien zarządzać swoim modelem biznesowym. Ryzykiem biznesowym bank zarządza w procesie planowania.
Celem niniejszej sesji jest przeprowadzenie procesu planowania i opracowanie kierunków zmian w strukturze pasywów, aktywów, organizacji pracy w celu poprawy dochodowości.
I. KORZYŚCI
1. W trakcie szkolenia zostanie przeprowadzona analiza modelu biznesowego banku spółdzielczego,
2. Uczestnik otrzyma projekt założeń do planu ekonomiczno – finansowego na 2023r.
3. Uczestnik otrzyma projekt strategii działania banku z uwzględnieniem ESG,
4. Przekazany zostanie projekt procedury planowania zawierający opis testów warunków skrajnych w zakresie ryzyka biznesowego (w tym testu odwróconego).
II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, Zarządu, pracowników komórki ds. planowania, pracowników komórki ds. zgodności, ds. ryzyka, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia

PROGRAM:

1. Definicja modelu biznesowego na podstawie Metodyki BION.
2. Procedura planowania jako element zarządzania ryzykiem biznesowym,
3. Testy warunków skrajnych w zakresie ryzyka biznesowego,
4. Założenia do planu na 2023r.,
5. Strategia działania z uwzględnieniem ESG,
6. Pozostałe strategie Banku,
7. Podział zadań w procesie planowania.
8. Raportowanie w sprawie planowania.
9. Definicja wskaźników, przy których bank podejmie działania łączeniowe.
10. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 stycznia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12:30-15:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl