Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Proces wyceny nieruchomości w banku spółdzielczym z uwzględnieniem ryzyka ESG

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Nieruchomość – zagadnienia prawne:
rodzaje nieruchomości;
b. prawa do nieruchomości
2. Rekomendacja S i J jako zalecenia KNF w zakresie wyceny nieruchomości w procesie kredytowym.
3. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości:
4. Zasady prawidłowego określania stanu nieruchomości, w tym stanu prawnego.
5. Podobieństwo nieruchomości jako podstawa prawidłowego procesu wyceny nieruchomości.
6. Operat szacunkowy i jego prawidłowa weryfikacja:
• Wytyczne i zalecenia KNF dla banków w zakresie weryfikacji operatów szacunkowych;
• Podejścia, metody i techniki stosowane w procesie wyceny nieruchomości;
• Kryteria poprawności operatu szacunkowego w podejściu porównawczym oraz dochodowym:
• poprawność formalna;
• poprawność metodyczna;
• prawidłowa analiza danych rynkowych;
• poprawność matematyczna.
7. Wycena nieruchomości z wykorzystaniem innych metod:
• bazy nieruchomości – zasady wyceny zabezpieczeń, doboru nieruchomości podobnych i cech nieruchomości wpływających na wartość;
• ceny ofertowe, ceny GUS, polisy ubezpieczeniowej;
8. Monitorowanie wartości nieruchomości w procesie kredytowym.
9. Czynniki ESG, w tym ryzyko klimatyczne, mogące mieć wpływ na wartość zabezpieczenia i proces wyceny nieruchomości.
• Tworzenie przez bank własnych baz nieruchomości.
• Analizy rynku nieruchomości.
• Przykłady weryfikacji operatów szacunkowych i wycen nieruchomości z wykorzystaniem metod stosowanych w bankach spółdzielczych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
3 lipca 2024 r. Online
27 września 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl