Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

PROGRAM „POZNAJ SWOJEGO KLIENTA” W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

CEL PODSTAWOWY SZKOLENIA:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej realizacji programu KYC – Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta oraz stosowania środków należytej staranności wobec Klienta w polskich warunkach prawnych.

Po szkoleniu będziesz wiedział:
• jak powinien wyglądać proces Poznaj Swojego Klienta i jak go realizować,
• jak przystępnie opisać Program Poznaj Swojego klienta w procedurze, aby był praktyczny i pomocny w codziennej pracy,
• jak wygląda prawidłowa realizacja programu KYC w polskich warunkach prawnych;
• jakie obowiązki spoczywają na pracowniku instytucji obowiązanej w tym obszarze i jak je pomyślnie zrealizować;
• jak interpretować i czytać przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• czym jest stosowanie podejścia opartego na ocenie ryzyka i jak je w praktyce realizować;
• jak ocenić ryzyko współpracy z klientem, poprawnie wykonywać identyfikację i weryfikację klienta, beneficjenta rzeczywistego, PEP (osób na eksponowanych stanowiskach politycznych);
• jak właściwie stosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec Klienta.

PROGRAM:

1. Dlaczego realizacja programu Poznaj Swojego Klienta jest ważna.
2. Czym jest Program Know Your Customer.
3. Istota Programu Know Your Customer
4. Program Poznaj Swojego Klienta – korzyści.
5. Jakie elementy powinien zawierać prawidłowo zbudowany Program Poznaj Swojego Klienta- szczegółowa analiza przykładu budowy Programu KYC.
6. Co to jest KYCC?

7. Program Poznaj Swojego Klienta Proces w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy – charakterystyczne elementy i metody ich identyfikacji – przykłady, ćwiczenia.
8. Pandemia – wyzwania i trendy w praniu pieniędzy w okresie Covid – 19.
9. Rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
10. Metodologia identyfikacji i oceny ryzyka w instytucji finansowej.
11. Metody zmniejszania ryzyka związanego z klientem instytucjonalnym w procesie KYC.

12. Symptomy podwyższonego ryzyka prania pieniędzy w transakcjach instytucji obowiązanych – przykłady, ćwiczenia.

13. Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania wprowadzone przez znowelizowane przepisy – przykłady, ćwiczenia.

a. Określenie ryzyka AML klienta – jakie czynniki ryzyka powinniśmy brać pod uwagę? W jakich okolicznościach należy aktualizować ryzyko klienta?
b. Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka i ich wpływ na zakresy stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
c. Proces KYC i Customer Due Diligence – jak je pomyślnie realizować.
d. Identyfikacja i weryfikacja danych identyfikacyjnych klienta – źródła dostępnych danych.
e. Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem.
f. Uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – nowe zasady ich stosowania.
g. EDD (zwiększona należyta staranność).

14. Spółki i inne jednostki organizacyjne oraz ich reprezentacja.

a. Reprezentacja spółek handlowych i osobowych.
b. Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji.
c. Reprezentacja stowarzyszeń rejestrowych i nierejestrowych.
d. Reprezentacja spółek w likwidacji, upadłości.
e. Umowa ze spółką w restrukturyzacji.
f. Kurator w spółce.

15. Prawny obowiązek identyfikacji i weryfikacji przez instytucje obowiązane beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów prawnych – kto to taki i jak daleko trzeba się posunąć w realizacji tych obowiązków? – przykłady, ćwiczenia.

a. Definicja beneficjenta rzeczywistego – jak w praktyce stosować przepisy prawne.
b. Identyfikacja beneficjenta – dlaczego jest tak ważna i jak ją przeprowadzać.
c. Beneficjent rzeczywisty – zakres podmiotowy wymogu identyfikacji jego tożsamości – analiza przypadków, ćwiczenia.
d. Odpowiednie środki weryfikacji podmiotu będącego beneficjentem rzeczywistym.
e. Sprawowanie kontroli nad klientem – co oznacza w praktyce?
f. Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami w celu ustalenia stopnia kontroli i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
g. Różne dokumenty używane do weryfikacji beneficjenta (przykłady).
h. Beneficjent rzeczywisty TRUSTU.
i. Różne formy prawne w kontekście poszukiwania beneficjenta rzeczywistego (wraz z przykładami dokumentów rejestrowych):
• Spółki z o.o.
• Spółki akcyjne
• Spółki partnerskie
• Spółki komandytowe
• Spółki komandytowo-akcyjne
• Spółki jawne
• Jednostki badawczo-rozwojowe
• Stowarzyszenia (w tym zwykłe i rejestrowe)
• Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
• spółki cywilne,
• spółki jawne
• spółki partnerskie
• spółki komandytowych
• fundacje
• stowarzyszenia rejestrowe
• spółki z o.o. w organizacji
• stowarzyszenia zwykłe
• spółdzielnie
• wspólnoty mieszkaniowe
• publiczne szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe
• niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe
• kościoły i związki wyznaniowe.

16. Beneficjent rzeczywisty w pytaniach i odpowiedziach – analiza problemów i przypadków instytucji obowiązanych w tym obszarze.

17. Trudne przypadki struktur własnościowych (z naciskiem na polskie przypadki i sytuacja, gdzie reprezentantem, wspólnikiem/udziałowcem, beneficjentem może być osoba zagraniczna bądź osoba prawna zarejestrowana za granicą).

18. Przykłady struktur korporacyjnych, w których brak należytej staranności w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego naraził instytucje obowiązane na niezwykle wysokie straty – dokładne omówienie symptomów ostrzegawczych na podstawie dokumentów spółek.

19. Reprezentanci firmy – definicja reprezentanta, wyznaczanie reprezentanta.

20. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Co zrobić w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy posiadanymi danymi z wiarygodnych źródeł, a treścią CRBR.

21. „Screening” i wysokie ryzyko
a. screening czarna lista
b. screening ostrzeżenia KNF
c. sprawdzenie negatywnych informacji; sprawdzenie pod kątem PEP i sankcji
d. identyfikacja branż wysokiego ryzyka
e. identyfikacja krajów trzecich wysokiego ryzyka

22. Wymogi AML względem działalności regulowanej wymagającej koncesji, zezwoleń (w polskim otoczeniu prawnym) – o ile różnią się od standardowych wymagań.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 maja 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl