Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Prowadzenie ewidencji odpadów na platformie BDO w 2022r., ze szczególnym uwzględnieniem gospodarujących odpadami komunalnymi w praktyce branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z przekazywaniem odpadów za pośrednictwem platformy BDO.

Na szkoleniu omówione zostaną Statusy Kart Przekazywania Odpadów, przemieszczenia między miejscami prowadzenia działalności a także rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów związanych z ewidencją odpadów.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie:
a. Kierunki zmian w zakresie gospodarki odpadami,
b. Czym jest BDO?
c. Co przed nami.
2. Zwolnienia z ewidencji odpadów:
a. Kto podlega pod obowiązek ewidencji odpadów,
b. Ewidencja uproszczona,
c. Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji.
3. Realia prawne i rynkowe w zakresie odpadów komunalnych.
a. Definicja odpadów komunalnych,
b. Zmiany w zakresie ewidencji odpadów komunalnych od 2021 r.,
c. Rejestracja odbioru odpadów komunalnych.
4. Praca na platformie BDO.
a. Dostęp do BDO,
b. Pełnomocnictwo dla użytkowników BDO,
c. Wymagania infrastrukturalne BDO,
d. Role użytkowników,
e. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów.
5. Ewidencja odpadów z wykorzystaniem platformy BDO.
a) Zasady prowadzenia ewidencji odpadów po zmianach 2021r.,
b) Przemieszczanie odpadów między własnymi miejscami prowadzenia działalności,
c) Przetwarzanie odpadów,
d) Przekazanie odpadów do kolejnego posiadacza,
e) Różnice masy odpadów.
f) Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów
6. Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw gospodarki odpadami.
7. Panel dyskusyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
29 kwietnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl