Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO ze szczególnym uwzględnieniem komunalnych osadów ściekowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnej a także Urzędów Gmin.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Przedsiębiorcy, którzy posiadają odpady, muszą prowadzić ich ewidencję elektronicznie w Bazie Danych Odpadowych – BDO, na swoim indywidualnym koncie. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są obowiązki osób prowadzących ewidencję odpadową, zapoznają się z przepisami regulującymi zasady sporządzania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi a także poznają informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO.

PROGRAM:

1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO
a. Role użytkowników
b. Zasady dostępu do BDO
c. Pełnomocnictwo
d. Wymagania infrastrukturalne BDO
e. Przepisy dotyczące awarii BDO
f. Gospodarowanie odpadami w praktyce a wsparcie ze strony BDO
2. Ewidencja odpadowa – obowiązki przedsiębiorców
a. Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej na bieżąco – przypadki szczególne
b. Odrzucanie kart przekazania odpadów
c. Potwierdzenie przyjęcia odpadu z inną masą niż wskazana na karcie przekazania odpadu
d. Jak postępować w przypadku różnicy mas
e. Jak postępować w przypadku błędnych kart przekazania odpadów o statusie potwierdzenie przyjęcia
3. Warsztaty z prowadzenia ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące następujące przypadki:
a. Ewidencja odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług
b. Ewidencja odpadów wytworzonych w ramach eksploatacji obiektów liniowych
c. Przyjmowanie i przekazywanie odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku ewidencji odpadowej
d. Przemieszczenia między miejscami prowadzenia działalności
e. Odpady komunalne i inne niż komunalne – nowe zasady od 2021 r.
f. Komunalne osady ściekowe – Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
g. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów
4. Przetwarzanie odpadów
a. zmiany w BDO od 01.01.2022
b. rejestracja utraty statusu odpadów
5. Przepisy regulujące zasady sporządzania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi
a. Terminy składania sprawozdania rocznego za 2019 rok
b. Uprawnienia do składania sprawozdania rocznego za pośrednictwem BDO
c. Przygotowanie ewidencji odpadowej w BDO do zamknięcia roku kalendarzowego i przygotowania sprawozdania rocznego
d. Sposób wypełniania sprawozdania rocznego w BDO

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
11 marca 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl