Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji do 1000 euro i powyżej 1000 euro

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie uwzględnia między innymi: specyfikę działalności bankowej, funkcjonalność wykorzystywanych systemów informatycznych, podejście kontrolne KNF oraz Komunikaty GIIF.
Szkolenie dedykowane jest dla pracowników Banków Spółdzielczych odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, koordynatorów i analityków rejestru, audytorów, pracowników działów obsługi klienta oraz wszystkich chętnych osób zainteresowanym tematyką szkolenia.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako element ograniczenia ryzyka operacyjnego banku.
3. Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem najnowszych Komunikatów GIIF.
4. Omówienie zagadnień związanych z:
a. Katalogiem transakcji podlegających rejestracji oraz trybu ich przekazywania do GIIF,
b. oceną ryzyka oraz stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego w tym zwłaszcza: identyfikacji i weryfikacji klienta, osób działających w jego imieniu, celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, ustaleniem beneficjentów rzeczywistych oraz zgłaszaniem rozbieżności do CRBR,
c. identyfikacją klientów i beneficjentów rzeczywistych jako osób na politycznie eksponowanym stanowisku politycznym tzw. PEP,
d. trybem postępowania przy realizacji transakcji okazjonalnych,
e. analiza transakcji klientów w tym badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi oni obracają,
f. typowaniem transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz zgłaszanie ich do GIIF w trybie art.74,86 lub 90 ustawy.
g. zamrażaniem wartości majątkowych oraz stosowania szczególnych środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów,
h. realizacją obowiązków związanych z transferem środków pieniężnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i |Rady 2015/847 w szczególności transakcji do 1 000 tys euro i powyżej 1 tysiąc euro
i. tryb anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów oraz gróźb lub nacisków na osoby realizujące zadania AML
5. Omówienie zmian wynikających głównie z ustawy z dnia 30.03.2021r. implementującej V Dyrektywę UE.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych.
7. Przykłady prania pieniędzy w polskim systemie bankowym.
8. Zasady kontroli instytucji obowiązanych oraz uwagi pokontrolne KNF oraz GIIF.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl