Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM KORUPCJI, PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU – OBOWIĄZKI ZGODNIE Z USTAWĄ AML/CFT i NADZOREM BANKOWYM UKNF

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

ADRESACI
Szkolenie skierowane jest dla Zarządów Banków, stanowisk odpowiedzialnych za AML/CFT, Compliance, kadry kierowniczej wyższego szczebla.
CEL SZKOLENIA
Wypełnienie obowiązków ujętych w ustawie AML/CFT i nadzorze bankowym UKNF w celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcji i praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Minimalizowanie ryzyka zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i kryptograficznej wśród klientów banku poprzez uświadamianie patologii.
Szkolenie prowadzone przez eksperta, który posiada kilkunastoletnie doświadczenie w minimalizowaniu ryzyka przestępczości ekonomicznej i kryptograficznej.

KORZYŚCI SZKOLENIA
• Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu regulacji prawnych AML/CFT oraz działalności przestępczości zorganizowanej.
• Pozyskanie informacji na temat funkcjonowania sprawców czynów zabronionych, w tym oszustw i przestępczości zorganizowanej, korupcji, AML/CFT, a także przestępstw kryptograficznych.
• Otrzymanie materiałów edukacyjnych i certyfikatu ukończenia szkolenia

PROGRAM:

1. Zjawisko prania pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu w myśl ustawy o AML/CFT.
2. Znamiona czyny zabronionego prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
3. Osoby odpowiedzialne za wypełnienie obowiązków w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
4. Zakres i obszar stanowisk ujętych w ustawie, które mają praktyczne wykorzystanie w przekazie z klientem: transakcja okazjonalna, przeprowadzenie transakcji, transakcja.
5. Środki bezpieczeństwa finansowego.
6. Etapy i metody AML/CFT.
7. Przeciwdziałanie zjawiska korupcji i prania pieniędzy.
8. Rola FATF w zakresie minimalizowania ryzyka AML/CFT.
9. Ujawnianie przypadków naruszeń ustawy AML/CFT – praktyczne przykłady.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-15.45

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl