Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w praktyce Banków spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Wymóg okresowego przeglądu dokumentacji przekazywanej na zewnątrz (tj. informacji przekazywanych klientom oraz innym uczestnikom rynku) wynika z Rekomendacji M,  Rekomendacji H/13.4 oraz Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zadania z tego obszaru są przypisane zarówno do komórki handlowej jak i do komórki ds. zgodności.

Celem niniejszego szkolenia jest zdefiniowanie podziału zadań oraz odpowiedzialności w zakresie opracowanie, weryfikacji oraz testów zgodności w obszarze przekazywania dokumentacji na zewnątrz w głównych obszarach:

 • Obsługa rachunków,
 • Obsługa kredytowa, w tym materiały reklamowe,
 • Strona internetowa,
 • Miejsce wykonywania czynności.
 1. KORZYŚCI
 1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza organizacji w zakresie tworzenia oraz monitorowania dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w tym umiejscowienie roli komórki ds. zgodności.
 2. Uczestnik otrzyma przykłady zapisów do procedury w zakresie przeglądu dokumentacji przekazywanej na zewnątrz, dostosowanych do aktualnych przepisów zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji Z (Zasady zarządzania zmianami (w tym rozdział dotyczący nowych procedur),
 1. Uczestnik otrzyma przykłady opracowań:
  1. Wzór notatki z opiniowania procedur,
  2. Wzór notatki z przeglądu okresowego dokumentacji produktowej, w tym reklamowej,
  3. Wzór notatki z przeglądu strony internetowej banku,
  4. Inne…
 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, szczególnie do Członka Zarządu nadzorującego działalność handlową, pracowników komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za opracowanie procedur produktowych Banku, audytorów wewnętrznych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana podstawowa wiedza na temat oferty produktowej banku spółdzielczego.

PROGRAM:

1. Wymogi prawne w zakresie przeglądu dokumentacji przekazywanej na zewnątrz,
2. Definicja dokumentacji przekazywanej na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem:
a. Dokumentacji produktowej,
b. Polityki informacyjnej banku (ujawnienia),
3. Zbiór klauzul niedozwolonych,
4. Definicja właściciela procedur,
5. Identyfikacja mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie tworzenia i weryfikacji dokumentacji przekazywanej na zewnątrz,
6. Miejsce publikacji dokumentacji:
a. Dokumentacja przekazywania bezpośrednio klientom,
b. Miejsce wykonywania czynności,
c. Strona internetowa,
7. Elementy oceny dokumentacji przekazywanej na zewnątrz, sporządzenie raportu z przeglądu dokumentacji produktowej,
8. Elementy oceny dokumentacji przekazywanej na stronie internetowej banku – omówienie raportu z ww. przeglądu.
9. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 sierpnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl