Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przegląd Polityki zarządzania ryzykiem Bancassurance w Banku spółdzielczym.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

W dniu 26 czerwca 2023r. Komisja Nadzoru Finansowego uchwaliła zmianę Rekomendacji U. Sprzedaż ubezpieczeń, jak każda aktywność banku wiąże się z ryzykiem. Zasady zarządzania ryzykiem bancassurance są zawarte w znowelizowanej Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego.

Celem niniejszego szkolenia jest przeprowadzenie weryfikacji szeroko rozumianych zasad zarządzania ryzykiem związanym ze sprzedażą ubezpieczeń, w tym ryzykiem bancassurance wraz z weryfikacją Polityki zarządzania ryzykiem bancassurance, z uwzględnieniem znowelizowanej Rekomendacji U.

 1. KORZYŚCI
 1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacji obszarów ryzyka związanego ze sprzedażą ubezpieczeń,
 2. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje na temat zapisów w regulacjach wewnętrznych związanych ze sprzedażą ubezpieczeń.
 3. Uczestnik otrzyma przykłady procedur dostosowanych do aktualnych przepisów zewnętrznych:
  1. Politykę zarządzania ryzykiem bancassurance,
  2. Notatkę z przeglądu ww. Polityki,
  3. Wzór informacji zarządczej dla Zarządu z obszaru Bancassurance,
  4. Notatkę IOD w sprawie rozpoczęcia przetwarzania danych w ramach sprzedaży ubezpieczeń (ocena uprzednia),
  5. Notatkę z wprowadzenia nowego produktu / nowej usługi – sprzedaż ubezpieczeń.

 

 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, szczególnie do Członka Zarządu nadzorującego sprzedaż ubezpieczeń w Banku, IOD, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

 

PROGRAM:

1. Podstawy prawne zarządzania ryzykiem bancassurance,
2. Definicja bancassurance – czy każda sprzedaż ubezpieczeń to bancassurance?,
3. Podział zadań w zakresie sprzedaży ubezpieczeń,
4. Zadania Rady Nadzorczej w procesie nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem bancassurance,
5. Zadania Komitetu Audytu,
6. Polityka rachunkowości w obszarze bancassurance,
7. Niezależna ocena ryzyka bancassurance,
8. Interakcja ryzyka bancassurance z pozostałymi rodzajami ryzyka,
9. Wpływ ryzyka bancassurance na ryzyko kredytowe – przykład analizy,
10. Ocena firm ubezpieczeniowych,
11. Analiza efektywności sprzedaży ubezpieczeń,
12. System informacji zarządczej w ramach sprzedaży ubezpieczeń,
13. Kontrola w procesie zarządzania ryzykiem bancassurance – ubezpieczenia jako dodatkowy mechanizm kontroli wewnętrznej,
14. Omówienie istotnych zmian w Polityce zarządzaniu ryzykiem Bancassurance, w związku z planowanymi zmianami w Rekomendacji U.
15. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
13 czerwca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl