Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przegląd polityki informacyjnej banku spółdzielczego.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia CRRII, ustawy Prawo bankowe, rekomendacji nadzorczych oraz innych przepisów banki mają obowiązek publikacji informacji ilościowych i jakościowych. Zgodnie z zapisami Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informacje publikowane na podstawie części ósmej Rozporządzenia CRRII powinny być zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą przed publikacją.
Celem niniejszego szkolenia jest wspólny przegląd zapisów Polityki informacyjnej oraz zakresu publikowanych przez banki spółdzielcze informacji, z uwzględnieniem miejsc publikacji, podziału zadań oraz skali działalności.

I. KORZYŚCI
1. Uczestnik szkolenia zapozna się z podstawami prawnymi sporządzania informacji publikowanych w ramach polityki informacyjnej;
2. Uczestnik szkolenia otrzyma wzór obowiązującej w 2023r. Polityki informacyjnej;
3. Uczestnik otrzyma schemat informacji podlegających ujawnieniu za 2022r.

II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, pracowników komórki ds. ryzyka, komórki ds. zgodności, komórki ds. sprawozdawczości, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Poziom szkolenia: podstawowy w obszarze zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne publikowania informacji;
2. Podział zadań w realizacji Polityki informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rekomendacji Z;
3. Forma i miejsca publikacji informacji z uwzględnieniem zapisów Rekomendacji Z;
4. Częstotliwość ujawniania, wprowadzania zmian:
a. Weryfikacja roczna – głównie dane ilościowe,
b. Weryfikacja bieżąca – dane opisowe;
5. Definicja małej i niezłożonej, nienotowanej instytucji na podstawie Rozporządzeniem PE 2019/876;
6. Omówienie zakresu ujawnień informacji na podstawie:
a. ustawy Prawo bankowe;
b. Rekomendacji nadzorczych KNF P, H, M, Z,
c. Rozporządzenia 575/2013, z późniejszymi zmianami,
d. Zasad ładu korporacyjnego,
e. Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
f. Ustawy o ochronie danych osobowych,
g. Wytycznych EBA/GL/2018/06 w sprawie ekspozycji restrukturyzowanych i nieobsługiwanych,
7. Budowa bazy informacji archiwalnych,
8. Kontrola wewnętrzna w obszarze ujawniania informacji;
9. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 maja 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12:30-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl