Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przegląd wszystkich działań Banku zmierzających do odzyskania przeterminowanego zadłużenia kredytowego, także przed Sądem, jak też w postępowaniu egzekucyjnym (windykacja wierzytelności bankowych w pełnym zakresie).

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi do każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania.

PROGRAM:

1. Rozwiązanie umowy kredytu
1.1. Wypowiedzenie umowy kredytu
1.1.1. Przyczyny wypowiedzenia umowy kredytu
1.1.2. Wypowiedzenie umowy kredytu na podstawie art. 75 i 75c PrBank
1.1.3. Sposób postępowania banku
1.2. Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy kredytu
1.2.1. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
1.2.2. Program naprawczy
1.3. Oświadczenie wypowiadające banku
1.3.1. Forma wypowiedzenia
1.3.2. Terminy wypowiedzenia
1.3.3. Doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu
1.4. Skutki wypowiedzenia umowy kredytu
1.5. Najczęstsze błędy banków
2. Zaspokojenie lub dodatkowe zabezpieczenie należności banku w postępowaniu pozasądowym
2.1. Przejęcie przez bank przedmiotu przewłaszczenia
2.2. Zaspokojenie banku jako zastawnika (zastaw rejestrowy)
2.3. Hipoteka przymusowa
3. Dochodzenie należności banku na drodze postępowania sądowego
3.1. Przygotowanie pozwu o zapłatę
3.2. Przebieg postępowania sądowego
3.3. Brak możliwości doręczenia pozwu – ustanowienie kuratora procesowego
3.4. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
4. Dochodzenie należności banku na drodze postępowania egzekucyjnego
4.1. Wniosek o wszczęcie egzekucji
4.2. Uprawnienia i obowiązki komornika, banku, dłużnika i osób trzecich
4.3. Środki odwoławcze przysługujące stronom w postępowaniu egzekucyjnym
4.3.1. Skarga na czynności komornika
4.3.2. Zastrzeżenia i zarzuty
4.3.3. Zażalenie na postanowienie sądu
4.4. Najczęstsze sposoby egzekucji
4.4.1. Egzekucja z ruchomości
4.4.2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
4.4.3. Egzekucja z rachunków bankowych
4.4.4. Egzekucja z wierzytelności
4.4.5. Egzekucja z nieruchomości
4.5. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
4.6. Opłaty za czynności egzekucyjne

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 lipca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl