Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przegląd zarządczy Polityki wynagradzania z uwzględnieniem czynników ESG

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

W bankach w każdym roku wymagany jest przegląd zarządczy Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na poziom ryzyka w działalności banku.
W 2023r. niniejszy przegląd wymaga dostosowania Polityki wynagradzania do zapisów Metodyki BION – uwzględnienie czynników ESG w procesie przyznawania zmiennych składników wynagradzania.
Celem niniejszego szkolenia jest przeprowadzenie wspólnej weryfikacji Polityki wynagradzania z uwzględnieniem przeglądu zasad wyliczania wskaźników oceny realizacji planu, przeglądu stanowisk istotnych oraz uzupełnienie kryteriów oceny o czynniki ESG.

I. KORZYŚCI
1. Uczestnik zapozna się ze zmianami w Polityce wynagradzania wymaganymi przez:
a. Metodykę BION,
b. SSO SGB – w przypadku Banków ze Zrzeszenia SGB (dotyczy stanowisk istotnych).
2. Uczestnik będzie potrafił przeprowadzić weryfikację stanowisk, które mają istotny wpływ na ryzyko banku, zgodnie z Rozporządzeniem 923/2021 PE/UE.
3. Uczestnikom szkolenia zostanie udostępniony wzór zweryfikowanej Polityki wynagradzania (…).
4. Uczestnicy otrzymają wzór raportu z przeglądu Polityki wynagradzania (…).

II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, Zarządu, pracowników ds. organizacji i ds. kadr, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Poziom szkolenia: podstawowy w obszarze obsługi organów statutowych banku spółdzielczego, podstawowy w zakresie zasad wynagradzania.

PROGRAM:

Program w przygotowaniu

 1. Ogólne zasady wynagradzania pracowników – zapisy Rekomendacji Z,
 2. Przegląd stanowisk których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko istotne w Banku, zgodnie z:
  1. Rekomendacją Z,
  2. Rozporządzeniem 923/2021 PE/UE,
  3. Wzorcową (SGB) Polityką zmiennych składników wynagradzania,
 3. Przegląd wskaźników oceny ryzyka na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 08.06.2021r.
 4. Weryfikacja zapisów dotyczących oceny jakościowej w powiązaniu ze zmianą Metodyki oceny odpowiedniości członków zarządu (Metodyka KNF),
 5. Kryteria przyznawania / nie przyznawania zmiennych składników wynagradzania – uzupełnienie o kryteria związane z ESG,
 6. Weryfikacja wskaźnika relacji wynagrodzeń członków Zarządu do wynagrodzeń pracowników,
 7. Zgodność Polityki wynagradzania z regulaminami wynagradzania.  

Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 grudnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-10.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl