Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przygotowanie Banku Spółdzielczego do przyjęcia i wdrożenia działań związanych z wejściem w życie z dniem 26 maja 2022 r. ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

PROGRAM:

1. Przedstawienie regulacji prawnych, które są obowiązujące w procesie udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, przy założeniu, że kredyt ten musi być zabezpieczony hipoteką.
2. Zasady udzielania kredytu dla konsumentów, związanego z nieruchomością mieszkalną zabezpieczoną hipoteką w świetle ustawy z dnia 23.03.2017 r. (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1027).
3. Przedstawienie kolejnych etapów zawarcia umowy związanej z udzieleniem kredytu zabezpieczonego hipoteką.
4. Szczególne regulacje prawne związane z zawarciem i realizacją umowy kredytu hipotecznego.
5. Niezbędne regulacje związane z ustanowieniem hipoteki, w świetle ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
6. Istotne rozstrzygnięcia, które muszą być uwzględnione przez Bank, w ramach Rekomendacji „S”.
7. Podstawowe zasady decydujące o udzieleniu „gwarantowanego kredytu mieszkaniowego” w świetle ustawy z dnia 01.10.2021 r., które będą obowiązywać od 26.05.2022 r.
8. Istotne definicje (pojęcia), które są obowiązujące w procesie udzielania kredytu mieszkaniowego.
9. Szczególne wymagania, które muszą być spełnione w procesie udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.
10. Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w postępowaniu związanym z udzielaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w tym w zakresie wypłaty świadczenia tzw. „spłaty rodzinnej”.
11. Szczególne regulacje prawne związane z kredytem udzielanym w ramach ustawy
o obrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 lutego 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 360 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl