Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przygotowanie Banku Spółdzielczego do wdrożenia Ustawy z dnia 6 października 2022 roku o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie oraz do innych zmian dotyczących kredytu konsumenckiego.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Ustawa z dnia 6 października 2022 roku o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie ma na celu wprowadzenie kompleksowych regulacji, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i cywilnego, ukierunkowanych na likwidację pożyczek o charakterze lichwiarskim.
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat wprowadzanych zmian, w tym w zakresie obniżonych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu, nowych wymogów dotyczących notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji i nowych zasad nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi.
Podczas szkolenia przypomniane zostaną także najważniejsze zagadnienia związane z obowiązkami informacyjnymi, zasadami prawidłowego sporządzania umowy kredytowej oraz sposobami obrony przed sankcją kredytu darmowego, która pozbawia bank całego określonego w umowie wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionych środków (odsetek, opłat i prowizji, z wyjątkiem kosztów zabezpieczeń) i może być zastosowana jeszcze przez rok od dnia wykonania umowy. W okresie od dnia 18 grudnia 2011 roku do dnia 21 lipca 2017 roku sankcja ta miała zastosowanie również do udzielanych przez banki kredytów zabezpieczonych hipoteką (art. 46 ustawy).
Uczestnicy szkolenia zostaną również zapoznani z kierunkami zmian w projekcie nowej Dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD2), które znajdą odbicie w nowej ustawie o kredycie konsumenckim.
Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy placówek, obsługa prawna, audytorzy, pracownicy zajmujący się obsługą konsumentów – kredytobiorców.

PROGRAM:

I. Ustawa z dnia 6 października 2022 roku o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie:
1. Cel regulacji i jego skutki dla banku.
2. Terminy wejścia ustawy w życie.
4. Odpowiedzialność karna.
5. Nadzór nad instytucjami pożyczkowymi.
II. Koszty kredytu:
1. Oprocentowanie kredytu.
2. Rodzaje dopuszczalnych prowizji i opłat.
3. Kredytowanie kosztów kredytu.
4. Pozaodsetkowe koszty kredytu:
a) pojęcie,
b) maksymalna wysokość po zmianie (art. 36a UKK).
III. Zmiany dotyczące notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc).
IV. Zmiany w zakresie badania i dokumentowania zdolności kredytowej.
V. Sankcja kredytu darmowego (art. UKK):
1. Zasady stosowania do kredytów konsumenckich.
2. Zasady stosowania do kredytów hipotecznych w okresie od dnia 18 grudnia 2011 roku do dnia 21 lipca 2017 roku.
3. Terminy wystąpienia z żądaniem przez kredytobiorców.
4. Skutki zastosowania sankcji i zasady rozliczeń z kredytobiorcą.
5. Sankcja w orzecznictwie sądów powszechnych – praktyczne wnioski z wyroków.
6. Wnioski z prac Grupy Roboczej przy ZBP.
VI. Najważniejsze kierunki zmian w projekcie nowej Dyrektywy o kredycie konsumenckim – projekt dyrektywy CCD2.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
12 grudnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 360 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl