Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przygotowanie do wdrożenia w bankach spółdzielczych zasad dobrych praktyk w zakresie bancassurance zgodnie z nową Rekomendacją U KNF oraz Dobrymi Praktykami Polskiej Izby Ubezpieczeniowej i Związku Banków Polskich w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Do dnia 1 lipca 2024 roku banki mają obowiązek wdrożyć nową Rekomendację U KNF.
Celem szkolenia jest omówienie zidentyfikowanych przez KNF nieprawidłowości w zakresie dystrybucji ubezpieczeń przez banki, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych oraz dostosowywaniu oferowanego produktu do potrzeb klientów oraz takie przygotowanie się do wdrożenia nowej Rekomendacji U KNF, które zagwarantuje oczekiwaną przez nadzorcę ochronę praw klientów.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną także, przyjęte w grudniu 2023 roku, Zasady Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki, które uzupełniają i uszczegóławiają Rekomendację U. Zasady zostały opracowane przez obie izby gospodarcze przy współpracy z przedstawicielami Urzędu KNF.

PROGRAM:

I. Zidentyfikowane przez KNF nieprawidłowości w zakresie wykonywania przez banki obowiązków informacyjnych oraz dostosowania oferowanego produktu do potrzeb klientów.

II. Rekomendacja U KNF:
1. Cel i zakres stosowania regulacji.
2. Stosunek Rekomendacji do przepisów prawa, w tym konsumenckiego i ubezpieczeń.
2. Zagadnienia objęte Rekomendacją.
3. Termin dostosowania działalności banku do wymagań nadzorcy.
4. Zasada proporcjonalności.

III. Zasady wykonania przez bank obowiązków informacyjnych:
1. Procedury informowania klientów o oferowanych produktach – co zamiast karty produktu?
2. Zasady wykonania i dokumentowania wykonania obowiązku informacyjnego.
3. Ubezpieczenia grupowe – czy Rekomendacja będzie dotyczyć tylko nowo zawieranych umów ubezpieczenia grupowego czy także już zawartych i odnawianych?
4. Potrzeby klienta a oferowane ubezpieczenie.
5. Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia – zasady współpracy z klientami i ich spadkobiercami.
6. Roszczenia regresowe.

IV. Zasady Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki:
1. Cel i charakter Dobrych Praktyk.
2. Zasady przystąpienia banku do Zasad Dobrych Praktyk PIU i ZBP.
3. Treść dokumentu:
a – tworzenie Produktu CPI i jego wartość dla klienta,
b- dystrybucja produktu,
c- działania w interesie klientów,
d- nadzór nad dystrybutorem produktu CPI,
e- monitoring,
f- ubezpieczenia na rachunek klienta.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
2 lutego 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl