Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

RACHUNKI UŚPIONE I EUROFATCA – zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami

Mimo, że od 1 lipca 2016 roku obowiązują nowe zasady postępowania z rachunkami po śmierci ich posiadaczy, nadal wiele kwestii wymaga wyjaśnienia, tym bardziej, ze kolejne zmiany prawne dotyczą również tych rachunków.
Celem szkolenia jest wyjaśnienie praktycznych aspektów postępowania z rachunkami uśpionymi, omówienie zasad działania banku po śmierci posiadacza rachunku, dokonywania wypłat z rachunków oraz zasad korzystania z Centralnej Informacji i innych rejestrów. Omówione zostaną również praktyczne aspekty zmian prawnych z 2018 i 2019 roku, mających wpływ na postępowanie banków z rachunkami uśpionymi: RODO, Euro – Fatca, tajemnica bankowa, zarząd sukcesyjny i Dyrektywa PSD2.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi rachunków, obsługi prawnej i informatycznej, obsługa reklamacji, audytorzy.

PROGRAM:

I. Zasady postępowania banku po śmierci posiadacza rachunku – konsumenta:
1. Jak ustalić datę rozwiązania umowy rachunku – aspekty praktyczne:
– w przypadku osoby zmarłej,
– w przypadku osoby żyjącej – pojęcie „dyspozycji posiadacza rachunku”,
– obowiązki informacyjne banku.
2. Zasady dokonywania wypłat z rachunków – podmioty uprawnione.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:
– zasady poszukania uprawnionych,
– wysokość wypłat.
4. Koszty pogrzebu – zasady rozliczania.
5. Co oznacza, że umowa rozwiązana jest „dalej wiążąca”?:
– zasady naliczania odsetek,
– zasady naliczania opłat.
6. Centralna Informacja:
– osoby uprawnione do informacji,
– tryb działania banków.
7. Zasady powiadamiania gminy o środkach zgromadzonych na rachunkach:
– termin wykonania obowiązku,
– zakres informacji.
8. Tajemnica bankowa po śmierci klienta:
– co można ujawnić spadkobiercom?
– zasady przekazywania informacji sądom.

II. Wpływ ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na rachunki posiadane przez klienta:
1. Dalsze obowiązywanie umowy rachunku po śmierci przedsiębiorcy.
2. Osoby uprawnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku.
3. Osoby uprawnione do informacji o środkach zgromadzonych na rachunku
4. Zasady rozliczania się banku ze spadkobiercami.
5. Kredyt w rachunku – zagadnienia praktyczne.

III. Rachunki uśpione a EURO-FATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw):
1. Obowiązek ponownego ustalenia rezydencji podatkowej posiadaczy istniejących rachunków – czy dotyczy to również rachunków uśpionych?
2. Jak identyfikować posiadaczy rachunków uśpionych i ustalać ich rezydencję podatkową?
3. Terminy wykonania obowiązków ustawowych.
4. Obowiązek powiadomienia posiadacza rachunku o raportowaniu wymagany przez
RODO:
– czy dotyczy tych posiadaczy rachunków uśpionych?
– jak go wykonać w praktyce?
5. Obowiązek sprawozdawczy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku.

IV. Czy RODO dotyczy rachunków uśpionych?
1. Zasady informowania osób usprawnionych z dyspozycji wkładem na wypadek śmierci:
– termin udzielenia informacji,
– zakres informacji.
2. Zasady informowania osób uprawnionych z tytułu kosztów pogrzebu:
– termin udzielenia informacji,
– zakres informacji.

V. PSD2 a rachunki uśpione:
1. Problematyka transakcji nieautoryzowanych wykonanych po śmierci posiadacza rachunku.
2. Zasady działania banku w przypadku transakcji nieautoryzowanych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
9 października 2019 r. Warszawa
11 października 2019 r. Wrocław

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
450 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl