Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

RACHUNKI UŚPIONE – ZMIANA ZASAD INFORMOWANIA GMINY PROJEKTOWANE ZMIANY PRAWA BANKOWEGO W ZAKRESIE OUTSOURCINGU, TAJEMNICY BANKOWEJ ORAZ INFORMOWANIA O ZAWIERANIU UMÓW LOKATY STRUKTURYZOWANEJ

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

 

Mimo funkcjonującej od 1 lipca 2016 roku regulacji dotyczącej tzw. „rachunków uśpionych” wciąż pojawiają się pytania banków i nadzorców o prawidłowość postępowania banku z umowami rachunków po śmierci klientów. Problematyka rachunków uśpionych była w 2020 roku przedmiotem oceny Ministra Finansów, który zaproponował zmianę przepisów – ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Celem szkolenia jest omówienie nowych zasad informowania gminy o środkach zmarłych posiadaczy rachunków oraz trybu działania banku w przypadku braku wiedzy o ostatnim miejscu zamieszkania klienta-konsumenta.
Podczas szkolenia przybliżone zostaną także projektowane zmiany w zakresie przepisów Prawa bankowego dotyczących dostępu do tajemnicy bankowej, oustsourcingu czynności bankowych oraz obowiązków informacyjnych banków, które umożliwiają zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej.

Dla kogo: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z mieszkaniowymi rachunkami powierniczymi, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji

PROGRAM:

I. Zasady postępowania banku z rachunkami zmarłych klientów konsumentów – tzw. „rachunki uśpione”:

1. Skutki rozwiązania umowy – z uwzględnieniem proponowanych zmian ustawowych i opinii KNF:
a) co oznacza „umowa rozwiązana ale nadal wiążąca”?
b) na jakim rachunku i jak długo przechowywać środki?
c) problem opłat za prowadzenie rachunku,
d) osoby uprawnione do wypłaty środków:
a – spadkobierca,
b – zapisobiorca,
c – osoba ponosząca kosztów pogrzebu posiadacza rachunku,
d – organy emerytalno-rentowe.
2. Terminy przedawnienia roszczeń poszczególnych uprawnionych do wypłaty środków z rachunków, czyli jak długo należy przechowywać w banku środki zmarłych posiadaczy rachunków.

II. Nowe zasady informowania gminy o rachunkach uśpionych:
1. Zasady powiadamiania gminy o środkach pozostałych na rachunkach:
a- przesłanki powiadomienia gminy,
b- termin powiadomienia gminy,
c- treść powiadomienia,
d- działanie banku w przypadku braku wiedzy o miejscu ostatniego miejsca zamieszkania klienta.

III. Projektowane zmiany w ustawie Prawo bankowe:
1. Outsourcing czynności bankowych.
2. Tajemnica bankowa.
3. Obowiązki informacyjne banków, które umożliwiają zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15 września 2021 r. Online
23 września 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl