Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Raportowanie schematów podatkowych MDR – nowe obowiązki podatników.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Uczestniczy szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:
1. Prawidłowego ustalenia formularza MDR, na którym podatnik ma obowiązek zgłoszenia zidentyfikowanego uzgodnienia spełniającego definicję „schematu podatkowego”.
2. Wskazówek w zakresie prawidłowego wypełnienia poszczególnych pól formularza MDR.
3. Sposobu wysłania zgłoszenia MDR oraz możliwe scenariusze związane z procedurą nadania NSP.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne wprowadzonych zmian
1. Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018 – polskie przepisy, a treść Dyrektywy
2. Ordynacja podatkowa
3. Cel wprowadzenia nowych przepisów
4. Wsteczne raportowanie schematów podatkowych

2. Czym jest schemat podatkowy?
1. Co jest przedmiotem raportowania?
2. Definicja uzgodnienia i korzyści podatkowej
3. Korzyść podatkowa, a klauzula o unikaniu opodatkowania
4. Czym są i jak identyfikować cechy rozpoznawcze
5. Rodzaje schematów i ich różnice
6. Czy każdy schemat będzie podlegał raportowaniu? – jak prawidłowo przeprowadzić analizę zdarzenia
7. Raportowanie schematów, a ryzyko potencjalnej kontroli podatkowej
8. Praktyczne przykłady zastosowania schematów podatkowych

3. Kto jest zobowiązany do przekazania informacji o schematach podatkowych i kiedy należy je zgłosić?
1. Definicja i obowiązki promotora – jakie konsekwencje może ponieść promotor wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków
2. Definicja i obowiązki korzystającego – jakie konsekwencje może ponieść korzystający wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków
3. Definicja i obowiązki wspomagającego – jakie konsekwencje może ponieść wspomagający wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków
4. Sytuacje nietypowe – jak ocenić, czy mamy obowiązek zgłoszenia schematu?

4. Co powinna zawierać informacja o schemacie podatkowym.
1. Zakres danych ujawnianych w informacji o schemacie podatkowym
2. Ujawnienie danych, a tajemnica zawodowa
3. Sposób przekazania danych
4. Oświadczenie – kto i kiedy ma obowiązek jego złożenia
5. Odpowiedzialność karna – kto, za co i na jakich zasadach ją ponosi.

5. Procedura wewnętrzna.
1. Procedura wewnętrzna nie tylko jako obowiązek wynikający z ordynacji – przed czym może chronić, po co ją wprowadzać
2. Kto jest zobowiązany do posiadania procedury wewnętrznej?
3. Co powinna zawierać procedura wewnętrzna
4. Konsekwencje niewprowadzenia procedury – sankcje wynikające z Ordynacji podatkowej

6. Sankcje.
1. Sankcje administracyjne
2. Sankcje karne – k.k.s i kodeks karny

7. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 lutego 2023 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl