Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Realizacja interesów banku w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Okiem praktyków. Aktualne problemy i sposoby ich rozwiązywania.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Ogólna sytuacja gospodarcza oraz jej pesymistyczne perspektywy powodują, że coraz częściej banki będą miały do czynienia z procesami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi swoich klientów. Z jednej strony może to dawać pewne szanse, a z drugiej powodować szereg zagrożeń. Konieczne jest więc właściwe rozpoznanie pozycji banku w danym postępowaniu, jego roli oraz możliwości, tak aby maksymalnie wykorzystać narzędzie które daje Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Szkolenie ma koncentrować się na zagadnieniach z punktu widzenia praktyków, którzy na co dzień reprezentują banki w takich procesach, jaki i sami takie postepowania prowadzą, czy to imieniu swoich klientów, czy też jako nadzorcy sądowi.

Szkolenie ma odpowiedzieć na następujące pytania:
Jak rozmawiać z nadzorcą i ustalać korzystne dla banku warunki układu?
Jakie informacje bank może pozyskiwać od organów postępowania?
Jak analizować propozycję układowe i oceniać pozycję banku w postępowaniu restrukturyzacyjnym?
Co dzieje się z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości
Jaki wpływ ma restrukturyzacja i upadłość na możliwość dochodzenia wierzytelności od dłużników rzeczowych i innych zabezpieczycieli oraz współdłużników?
Co zrobić jak dłużnik nie realizuje układu?
Jak ustalać zasady spłaty w przypadku wierzytelności pozaukładowych?
Jakie czynności podejmować w postępowaniu upadłościowym konsumenta, żeby maksymalizować odzysk?
Jak działać w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych?
Jak dokonać poprawnie zgłoszenia wierzytelności?
Kiedy upadłość może mieć wpływ na skuteczność zabezpieczenia i spłaty?
Jak to się robi w innych bankach?

PROGRAM:

Ogólne zasady postępowania banku w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych – praktyczne wskazówki

BLOK I. Postępowanie restrukturyzacyjne
• Zdolność restrukturyzacyjna dłużnika – kto może otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne
• Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
• Układ i wierzytelności układowe – wierzytelności zabezpieczone rzeczowo
• Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego i układu na postepowania sądowe i egzekucyjne
• Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu ze skutkami obwieszczenia i bez skutków obwieszczenia
• Przebieg przyśpieszonego postępowania układowego i postępowania układowego
• Przebieg postępowania sanacyjnego

BLOK II. Postępowanie upadłościowe i Krajowy Rejestr Zadłużonych
• Zdolność upadłościowa
• Wpływ upadłości na postępowania sądowe i egzekucyjne
• Ogłoszenie upadłości a dochodzenie wierzytelności wobec dawców zabezpieczenia i współdłużników
• Wierzytelności BGK w postępowaniu upadłościowym
• Konsumenckie postępowanie upadłościowe – konieczna aktywność banku
• Zgłoszenie wierzytelności w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych
• Bezskuteczność zabezpieczeń i spłaty dokonanych na przedpolu upadłości
Pytania uczestników szkolenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
30 stycznia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl