Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Realizacja transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR – zasady realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla tych transakcji. Realizacja procesu odnotowywania rozbieżności w ustaleniach beneficjenta rzeczywistego – analiza przypadku.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia: szkolenie ma charakter praktyczny, szczegółowy i specjalistyczny skupiając się na rozwiązaniu dwóch problemów występujących w codziennej pracy pracownika banku. Celem szkolenia jest przede wszystkim dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez przykłady i analizę przypadków w zakresie realizacji transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR. Uzupełniająco szkolenie pozwoli na nabycie umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacji stwierdzenia przez pracownika banku rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w rejestrze o beneficjencie rzeczywistym, a ustaleniami przez instytucję obowiązaną w tym przedmiocie.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne realizacji transakcji okazjonalnych – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz Rozporządzenie 2015/847.
2. Transakcja okazjonalna, a transakcja realizowana w ramach stosunku gospodarczego.
3. Stosowanie progów do transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR – zasady postępowania z tymi transakcjami.
4. Obowiązki pracownika banku przy realizacji transakcji do 1000 EUR i ryzyka z tym związane – przykłady.
5. Transakcja okazjonalna powyżej 1000 EUR – ryzyka związana z jej przeprowadzaniem – przykłady. Czy bank ma możliwość odmówić realizacji takich transakcji Klientowi?
6. Jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do transakcji okazjonalnych?
7. Czy realizując transakcję okazjonalną klient zobowiązany jest podać źródło pochodzenia pieniędzy?
8. Transakcje okazjonalne, a zajęcia komornicze na rachunku Klienta.
9. Jak monitorować transakcje okazjonalne?
10. Jakie transakcje realizowane w banku mogą wyłączyć stosowanie Rozporządzenia 2015/847 i na jakiej podstawie. Jak stosować takie wyłączenia w praktyce.
11. Czy do transakcji, które mogą wyłączyć obowiązek stosowania Rozporządzenia możemy zaliczyć:
– wpłaty podatku rolnego na rachunek Urzędy Gminy w naszym banku,
– wpłaty składek na rachunek Spółki Wodnej w naszym banku.

12. Praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
13. Proces odnotowywania rozbieżności oraz przekazywania informacji organowi właściwemu w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Szczegółowa analiza przykładu procesu odnotowywania rozbieżności.
14. Praktyczne aspekty odnotowywania rozbieżności w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Analiza przykładów prawidłowej i nieprawidłowej realizacji obowiązku odnotowywania rozbieżności i zarzadzania stwierdzonymi rozbieżnościami przez instytucję obowiązaną.
15. Identyfikacja rozbieżności, a brak możliwości realizacji transakcji okazjonalnej czy nawiązania/kontynuowania stosunków gospodarczych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 kwietnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:





  Dane firmy:





  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl