Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rekomendacja J – status po nowelizacji w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest omówienie zakresu regulacji z uwzględnieniem nowelizacji Rekomendacji J na przyjętej w dniu 24 marca 2023 r. znowelizowanej Rekomendacji J. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany zakres nowelizacji, w tym praktyczne podejście do gromadzenia oraz przetwarzania danych o nieruchomościach stanowiących zabezpieczenie hipoteczne jak i odniesienie do zewnętrznych baz danych o rynku nieruchomości.
Szkolenie adresowane jest do:
1. Członków Zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykiem, finansami
2. Pracowników jednostek ryzyka kredytowego, jednostek analiz kredytowych odpowiedzialnych za analizę rynku nieruchomości oraz oceny przedmiotu zabezpieczenia w formie nieruchomości
3. Pracowników jednostek audytu wewnętrznego

PROGRAM:

1. Cel wdrożenia Rekomendacji J oraz dotychczasowa praktyka, która jest realizowana przez Banki
2. Dobre praktyki:
a) gromadzenia danych o rynku nieruchomości
b) przetwarzania danych o rynku nieruchomości z wykorzystaniem baz danych
c) zastosowania Rekomendacji J
3. Rekomendacja J a zmiana otoczenia regulacyjnego:
a) kluczowość wiarygodnej i kompletnej informacji o rynku nieruchomości
b) wykorzystanie historycznych oraz aktualnych danych w celu odwzorowania zmienności zachodzących na rynku nieruchomości
c) uwzględnienie lokalnego charakteru rynku nieruchomości oraz
d) perspektywy zachodzących zmian w ujęciu długoterminowym
4. Korzystanie z baz danych o nieruchomościach wraz z gromadzeniem informacji i ich aktualizacji:
a) weryfikacja wartości przyjmowanych zabezpieczeń
b) aktualizacja wartości w całym okresie kredytowania
c) analiza zachodzących na rynku nieruchomości zmian (przede wszystkim w kontekście rynku lokalnego)
d) ocena ryzyka wynikającego ze zmiennej sytuacji rynku nieruchomości
5. Pozostałe regulacje stanowiące dopełnienie zasad określonych w Rekomendacji J:
a) Rekomendacja S – wskazane kryteria oceny wiarygodności baz danych
b) Wytyczne EBA dot. udzielania i monitorowania kredytów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 września 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl