Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rekomendacja J – z odniesieniem do projektu zmian

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia: Jakie kompetencje rozwinie uczestnik?

Omówienie planowanej nowelizacji Rekomendacji J na bazie projektu zmian przedstawionego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Zaprezentowany zostanie zakres nowelizacji, w tym praktyczne podejście do gromadzenia oraz przetwarzania danych o nieruchomościach stanowiących zabezpieczenie hipoteczne jak i odniesienie do zewnętrznych baz danych o rynku nieruchomości.

Adresaci szkolenia:
1. Członkowie Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem, finansami
2. Pracownicy jednostek ryzyka kredytowego, jednostek analiz kredytowych odpowiedzialnych za analizę rynku nieruchomości oraz oceny przedmiotu zabezpieczenia w formie nieruchomości
3. Pracownicy jednostek audytu wewnętrznego

Wymagania wstępne:
W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy Banku realizujący procesy kredytowe, sprzedaży kredytów, dla których ustanawiane są zabezpieczenia w formie nieruchomości oraz każda osoba zainteresowana tematyką dobrych praktyk w obszarze gromadzenia oraz przetwarzania danych o rynku nieruchomości. Od uczestników nie są wymagany szczególny zakres kompetencji.

PROWADZĄCY:

Anna Kalinowska

Trener/wykładowca, doświadczony menedżer/ekspert w dziedzinie bankowości odpowiadający za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalista w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych, członek Komitetu Doradczego przy Związku Banków Polskich.                                                                                   Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektora biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG.                                                                                                                               Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników. Obecnie zgłębia tematykę Europejskiego Zielonego Ładu oraz standardów w obszarze ESG realizując studia podyplomowe z zakresu Zrównoważonego finansowania i ESG w Akademii Leona Koźmińskiego i Studia MBA z zakresu Zielonej transformacji w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.

PROGRAM:

1. Cel wdrożenia Rekomendacji J oraz dotychczasowa praktyka, która jest realizowana przez Banki
2. Dobre praktyki:
a) gromadzenia danych o rynku nieruchomości
b) przetwarzania danych o rynku nieruchomości z wykorzystaniem baz danych
c) zastosowania Rekomendacji J
3. Rekomendacja J a zmiana otoczenia regulacyjnego:
a) kluczowość wiarygodnej i kompletnej informacji o rynku nieruchomości
b) wykorzystanie historycznych oraz aktualnych danych w celu odwzorowania zmienności zachodzących na rynku nieruchomości
c) uwzględnienie lokalnego charakteru rynku nieruchomości oraz
d) perspektywy zachodzących zmian w ujęciu długoterminowym
4. Korzystanie z baz danych o nieruchomościach wraz z gromadzeniem informacji i ich aktualizacji:
a) weryfikacja wartości przyjmowanych zabezpieczeń
b) aktualizacja wartości w całym okresie kredytowania
c) analiza zachodzących na rynku nieruchomości zmian (przede wszystkim w kontekście rynku lokalnego)
d) ocena ryzyka wynikającego ze zmiennej sytuacji rynku nieruchomości
5. Pozostałe regulacje stanowiące dopełnienie zasad określonych w Rekomendacji J:
a) Rekomendacja S – wskazane kryteria oceny wiarygodności baz danych
b) Wytyczne EBA dot. udzielania i monitorowania kredytów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 marca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl