Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rekomendacja S– pierwsze uwagi dotyczące wdrożenia regulacji w Banku Spółdzielczym

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku banki spółdzielcze zobowiązane były do wdrożenia Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.
Celem szkolenia jest przegląd sposobu wdrożenia rekomendacji i ocena czy zagwarantował on ochronę szczególnych praw klientów – konsumentów, wynikających z ustawy z dnia z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym…, zwłaszcza w zakresie obowiązków informacyjnych

PROWADZĄCY:

Katarzyna Marczyńska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów ”Prawo europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów” Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca wieloletnie doświadczenie w sądownictwie – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego i administracji państwowej – Ministerstwo Sprawiedliwości. Od 2002 roku – radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich (obecnie czwartej kadencji), wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, SGH w Warszawie oraz szkół bankowych. Członek FIN-NET (europejskiej sieci rozpatrywania sporów między bankami i ich klientami). Członek kapituły godła: ”Teraz Polska” w zakresie produktów i usług finansowych i „Solidna Firma” w zakresie etycznego działania w biznesie i przestrzegania praw konsumentów. Laureatka nagrody specjalnej „Alicja 2002” za osiągnięcia wywierające korzystny wpływ na życie społeczeństwa.

PROGRAM:

I. Czy wdrożenie Rekomendacji S wpłynęło na zwiększenie ochrony konsumenta?
1. Charakter prawny Rekomendacji S:
a) rekomendacje doprecyzowujące ustawę,
b) rekomendacje wprowadzając dodatkowe wymogi pozaustawowe.
2. Rekomendacja S a „dobre praktyki” z art. 16 ustawy o kredycie hipotecznym – praktyczne wykorzystanie w procesie reklamacyjnym i podczas kontroli nadzorców.

II. Relacje z klientami – zasady gwarantowania praw klientów konsumentów:
1. Zasady wykonania przez bank obowiązków informacyjnych:
a- forma i treść informacji przedumownych,
b- zasady dokumentowania wykonania obowiązku przedumownego,
c- jak przedstawić klientowi ofertę z uwzględnieniem czynników ryzyka związanych z kredytem oprocentowanym zmienną stopą procentową, stałą stopą procentową i okresowo stałą stopą procentową,
d- informacje szczególne – formularz informacyjny.
2. Zasady informowania klientów o możliwości i sposobach dokonania zmiany formuły oprocentowania:
a- czy prawidłowo określono zasady wyboru grupy docelowej,
b- czy prawidłowo określono zakres informacji,
c- czy prawidłowo określono treść informacji,
3. Kontrola prawidłowego wykonania obowiązków przez bank.

III. Rekomendacja S a obowiązki informacyjne i terminy wynikające z tzw. ustaw konsumenckich:
a) Kodeksu cywilnego,
b) ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym,
c) ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
IV. Rekomendacja S a ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów – tzw. „delikty konsumenckie”.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
18 kwietnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 450 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl