Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rekomendacja S w 2022 roku – praktyczne przygotowanie do wdrożenia Rekomendacji S w Banku Spółdzielczym

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie musi zostać wdrożona przez banki spółdzielcze nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Celem szkolenia jest omówienie takiego sposobu wdrożenia rekomendacji, który zagwarantuje ochronę szczególnych praw klientów – konsumentów, wynikających z ustawy z dnia z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym…, zwłaszcza w zakresie obowiązków informacyjnych.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną propozycje zapisów zróżnicowanej oferty banku kierowanej do konsumentów oraz zasady i tryb zmiany formuły oprocentowania w umowach już obowiązujących.

PROGRAM:

I. Rekomendacja S KNF:
1. Cel i zakres stosowania regulacji.
2. Zagadnienia objęte Rekomendacją.
3. Termin dostosowania działalności banku spółdzielczego do wymagań nadzorcy.
4. Szczególne wymogi nadzorcy wobec banków spółdzielczych – zasady uzgodnień.

II. Słowniczek pojęć.

III. Relacje z klientami – zasady gwarantowania praw klientów konsumentów:
1. Wewnętrzne procedury banku – zasady opracowania.
2. Zasady wykonania przez bank obowiązków informacyjnych:
a- forma i treść informacji przedumownych,
b- zasady dokumentowania wykonania obowiązku przedumownego,
c- jak przedstawić klientowi ofertę z uwzględnieniem czynników ryzyka związanych z kredytem oprocentowanym zmienną stopą procentową, stałą stopą procentową i okresowo stałą stopą procentową,
d- charakterystyka czynników ryzyka związanych z kredytem z opcją „klucz za dług”,
e- informacje szczególne – formularz informacyjny.
3. Zasady informowania klientów o możliwości i sposobach dokonania zmiany formuły oprocentowania:
a- zasady wyboru grupy docelowej,
b- zakres informacji,
c- treść informacji,
d- szczególny „formularz informacyjny” dla konsumenta.
4. Kontrola prawidłowego wykonania obowiązków przez bank.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
12 kwietnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-15.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 340 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl