Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

REKOMENDACJA U Przygotowanie do wdrożenia zmiany Rekomendacji U w Banku Spółdzielczym.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła nową Rekomendację U KNF dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance, która ma zastąpić Rekomendację U z czerwca 2014 roku.

Celem szkolenia jest omówienie zmian i przygotowanie do takiego sposobu wdrożenia rekomendacji, który zagwarantuje ochronę praw klientów, zwłaszcza w zakresie obowiązków informacyjnych i dostosowania proponowanej ochrony ubezpieczeniowej do ich potrzeb.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną także uwagi do projektu zgłoszone przez bankowe izby gospodarcze.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy oferujący produkty ubezpieczeniowe w banku i obsługa prawna.

PROGRAM:

I. Rekomendacja U KNF:
1. Cel i zakres stosowania regulacji.
2. Stosunek Rekomendacji do przepisów prawa, w tym konsumenckiego i ubezpieczeń.
3. Zagadnienia objęte Rekomendacją.
4. Termin dostosowania działalności banku spółdzielczego do wymagań nadzorcy.
5. Zasada proporcjonalności.
II. Słowniczek pojęć -zmiany.
III. Polityka bancassurance w banku:
1. Zasady opracowania.
2. Zasady wynagradzania przez zakład ubezpieczeń.
3. Procedura dotycząca zarządzania ryzykiem.
4. Polityka rachunkowości.
5. Audyt wewnętrzny – zakres i częstotliwość.
6. Obowiązki szkoleniowe pracowników banku.
7. Zapobieganie konfliktowi interesów.
IV. Zasady wykonania przez bank obowiązków informacyjnych:
1. Procedury informowania klientów o oferowanych produktach.
2. Zasady wykonania i dokumentowania wykonania obowiązku informacyjnego.
3. Ubezpieczenia grupowe – dodatkowe obowiązki.
4. Potrzeby klienta a oferowane ubezpieczenie.
5. Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia – zasady współpracy z klientami i ich spadkobiercami.
6. Roszczenia regresowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
4 października 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 340 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl