Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

„Restrukturyzacja zadłużenia w Banku Spółdzielczym- Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce bankowej”

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Prawo restrukturyzacyjny – wstęp.
2. Umowa bilateralna a układ zawarty w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Zalety korzystania z instrumentów przewidzianych ustawą.
3. Formy i przebieg restrukturyzacji bilateralnych przedsiębiorców i osób fizycznych. Negocjacje z ZUS i US.
4. Kształt ugody bilateralnej pomiędzy bankiem a klientem.
5. Cele Prawa restrukturyzacyjnego.
6. 4 procedury przewidziane w ustawie – timeline
7. Dostępność postępowań restrukturyzacyjnych i podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez dłużników banków.
8. Zabezpieczenie majątku dłużnika.
9. Przesłanki odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
10. Wzajemna relacja między Prawem restrukturyzacyjnym i Prawem upadłościowym, problematyka zbiegu wniosków.
11. Kto jest kim? Nadzorca układu, Nadzorca sądowy, Zarządca, Rada wierzycieli, Zgromadzenie wierzycieli.
12. Rola planu restrukturyzacyjnego. Ocena wierzycieli.
13. Propozycje układowe – kto może składać, jak powinny wyglądać?
14. Pozycja wierzycieli i dłużników w postepowaniu restrukturyzacyjnym.
15. Charakterystyka układu zawieranego w postępowaniu restrukturyzacyjnych. Formy układu. Sposób przyjęcia układu. Układ częściowy.
16. Przepisy dotyczące bezskuteczności czynności prawnych.
17. Zakończenie i umorzenie postępowań restrukturyzacyjnych.
18. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.
19. PZU 2.0 – szczególna ochrona dłużnika po nowelizacji przepisów.
20. Pozycja banku w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
21. Wnioski płynące z praktyku postępowań. Doświadczenia z wdrażania ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z lat 2016-2018. Statystyki.
22. COVID-19 a prawo insolwencyjne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 października 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl