Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

KSeF i e-Faktury 2023/2024. Nowość – zmiany do JPK VAT. Nadchodzi rewolucja w fakturowaniu i raportowaniu VAT. KSeF: obsługa eFaktur w praktyce od strony IT Praktyczne przykłady wystawiania i obiegi faktur oraz możliwe błędy.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej, czyli tzw. e-Faktury. Szkolenie jest prowadzone w oparciu o ostateczną treść ustawy opublikowaną w Dzienniku Ustaw w sierpniu 2023 r. Szkolenie jest prowadzone z uwzględnieniem najnowszych wytycznych wynikających z broszury informacyjnej do schemy FA(2) udostępnionej we wrześniu 2023 r. oraz o przykładowe faktury xml udostępnione przez MF 14 września 2023 r. Szkolenie obejmuje także projekt rozporządzenia w sprawie JPK VAT, który wprowadza zmiany, w tym nowe elementy i znaczniki w schemie JPK VAT.

Szkolenie podzielone jest na dwie części. Podczas pierwszej części omówione zostaną zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur. Wykładowca prezentuje na żywo w jaki sposób zalogować się do KSeF oraz w jaki sposób nadawać uprawnień, w tym nowe, zawężone uprawnienia dla jednostek wewnętrznych od września 2023 r. Podczas prezentacji następuje także wygenerowanie tokena uwierzytelniającego.

W drugiej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo ostateczna wersja schemy FA(2) obowiązująca od września 2023 r. Podczas omawiania schemy uczestniczy będą mogli poznać, w którym miejscu wzoru e-Faktury powinny znaleźć się dane z obecnie wystawianych faktur. W tej części wykładowca na podstawie swojej praktyki omówi jak podejść do wdrażania e-Faktur i na co szczególnie zwrócić uwagę.

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych.  Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.

 

 

PROGRAM:

Część I. Obieg e-Faktur.
1. Kto jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF?
2. Podatnicy wyłączeni z obowiązku wystawiania faktur w KSeF.
3. Kto jest objęty obowiązkiem odbierania faktur przez KSeF?
4. Faktur od firm zagranicznych i dla firm zagranicznych.
5. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
6. Ostateczne daty wejścia w życie KSeF. Vatowcy i nievatowcy. Sprzedaż i zakupy.
7. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).
8. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
9. Wizualizacja e-Faktury.
10. Kod QR na fakturze. Kiedy nie trzeba umieszczać kodu QR na wizualizacji?
11. Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy?
12. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
13. Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?
14. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?
15. Token autoryzacyjny.
16. KSeF w biurach rachunkowych.
17. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).
18. Samofakturowania a KSeF.
19. Data wystawienia e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.
20. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
21. Data otrzymania e-Faktury.
22. Korzyści ze stosowania e-Faktur.
23. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
24. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów bankowych.
25. Zmiany w przelewach MPP.
26. Kary pieniężne za błędy w KSeF.
Część II. Omówienie wzoru e-Faktury?
1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
4. Dane sprzedawcy, nabywcy.
5. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
6. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
7. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
8. Oznaczenie dotyczące płatności.
9. Wymogi dla faktur korygujących.
a) Sposoby korygowania wierszy.
b) Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
c) Korekta błędnych danych nabywcy.
d) Zbiorcze faktury korygujące.
10. Faktury zaliczkowe.
a) Zmiany w fakturach zaliczkowych od 1 września 2023 r.
b) Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
c) Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
d) Faktura rozliczeniowa.
Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej

Część III KSeF: obsługa eFaktur w praktyce od strony IT

1. System do obsługi i akceptacji faktur w praktyce:
a. Obsługa faktur kosztowych
b. Obsługa faktur przychodowych
• KSeF HUB umożliwia wybranie do wysyłki tylko tych faktur, które mają obowiązek znaleźć się w KSeF
• KSEF HUB umożliwia wysyłanie faktur przez:
o API do systemu Enovatio umożliwiające wstawianie faktur przychodowych i następnie automatyczne generowanie pliku XML do KSeF
o Enovatio Workflow umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży i przesyłanie do KSeF
• Odbieranie z KSeF potwierdzenia wysłania wraz z ID dokumentu w KSeF
• Archiwum wysłanych dokumentów do KSeF ze statusami wysyłki (UPO/ID)
• Obsługa trybu offline z rejestracją zdarzeń w logach
• Po stronie Enovatio Workflow możliwość konfiguracji brakujących pól do wygenerowania poprawnego pliku XML
2. Archiwum faktur w systemie obiegu dokumentów
3. Jak przygotować się do wdrożenia systemu do obsługi i akceptacji faktur?
4. Awaria KSeF

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 grudnia 2023 r. Online


Godziny zajęć: 9:30-15:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl