Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rewolucja w fakturowaniu – e-Faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) + omówienie schemy e-Faktury + prezentacja wystawienia e-Faktury.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej, czyli tzw. e-Faktury. Szkolenie kierowane jest do pracowników jednostek sektora finansów publicznych.
Szkolenie podzielone jest na dwie części. Podczas pierwszej części omówione zostaną zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur. Ta część jest wzbogacona o praktyczne wskazówki płynące z wyjaśnień i webinariów Ministerstwa Finansów z 2022 r. W tej części omówione zostaną również pozostałe zmiany dotyczące zwykłych faktur od 1 stycznia 2022 r., tj. zmiany w zakresie wystawiania faktur korygujących, duplikatów i terminów wystawiania faktur.
W drugiej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo schema FA(1) przedstawiająca treść e-Faktury oraz zostanie zaprezentowane wystawienie e-Faktury poprzez Aplikację Klienta udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. W tej części wykładowca omówi w szczególności w jaki sposób należy oddać na e-Fakturze specyfikę fakturowania w budżecie.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób wystawiających faktury, księgowych oraz kierowników i dyrektorów działów finansowych. Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany informatykom oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.

PROGRAM:

Część I.
1. Czym jest e-Faktura?
2. Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
3. Obieg e-Faktur. Jak działa system?
4. Jak jednostki powinny pozyskać uprawnienia właścicielskie?
5. Nadawanie dalszych uprawnień.
6. Firmy zwolnione z VAT a dostęp do KSeF.
7. Czy e-Fakturowanie jest obowiązkowe?
8. Zasady wyrażania zgody na otrzymywanie e-Faktur.
9. Co jeśli nie ma zgody na stosowanie e-Faktur?
10. e-Faktura dla odbiorców indywidulanych. Jak przekazywać?
11. Data wystawienia e-Faktury.
12. Data otrzymania e-Faktury.
13. Odbiór e-Faktur.
14. Przechowywanie e-Faktur.
15. Duplikaty faktur po nowelizacji.
16. Noty korygujące do e-Faktur.
17. Korzyści ze stosowanie e-Faktur.
Część II
Omówienie schemy FA(1). Jaka jest treść e-Faktury?
1. Nagłówek e-Faktury.
2. Numer identyfikujący w KSeF a numer faktury.
3. Dane podatnika.
4. Status podatnika.
5. Dane nabywcy.
6. Dane innych podmiotów związanych z fakturą (np. odbiorca, płatnik, itp.).
7. Oznaczenie rodzaju faktury (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAL, KOR_ROZ, UPR).
8. Atrybuty „TP”, „FP” oraz „GTU”.
9. Kurs waluty.
10. Dane dodatkowe (PKWiU, CN, PKOB, EORI, Procedury, numer WZ, numer GLN, inne).
11. Węzeł „Rozliczenie”.
12. Węzeł „Płatność”.
a) Zapłata całkowita.
b) Zapłata częściowa.
c) Data zapłaty.
d) Termin płatności.
e) Forma płatności.
f) Oznaczenie numeru rachunku.
g) Skonto.
13. Węzeł „Warunki Transakcji”.
a) Data zamówienia.
b) Numer umowy.
c) Warunki dostawy.
d) Szczegóły transportu.
e) Podmiot pośredniczący.
14. Węzeł „Zamówienie”.
15. Stopka e-Faktury.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
20 października 2022 r. Online
5 grudnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl