Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rola i zadania gmin oraz przedsiębiorców w zakresie pozbywania się ścieków i nieczystości ciekłych w świetle najnowszych zmian ustawowych. Problematyka wyznaczania aglomeracji na podstawie przepisów Prawa wodnego.

 

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROWADZĄCY:

Mateusz Karciarz

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. W praktyce zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów komunalnych oraz zagadnieniami prawa ochrony środowiska, tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych, przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego czy dostępu do informacji publicznej. Prelegent na seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa samorządowego, autor wielu publikacji dotyczących prawa samorządowego Wspólnicy sp.k. w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. W praktyce zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów komunalnych oraz zagadnieniami prawa ochrony środowiska, tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych, przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego czy dostępu do informacji publicznej. Prelegent na seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa samorządowego, autor wielu publikacji dotyczących prawa samorządowego

PROGRAM:

I. Wprowadzenie:
1) Przedstawienie podstawowych pojęć;
2) Zakres zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
II. Sposoby pozbywania się ścieków i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:
1) sieć kanalizacyjna,
2) zbiornik bezodpływowy,
3) przydomowa oczyszczalnia ścieków;
III. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – obowiązki (w tym sprawozdawcze):
1) właściciela nieruchomości,
2) podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbierania nieczystości ciekłych,
3) gminy (w tym nowe obowiązki sprawozdawcze);
IV. Możliwość przejęcia przez gminę obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych;
V. Kontrola:
1) właścicieli nieruchomości,
2) podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania nieczystości ciekłych,
3) gminy;
VI. Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków ponoszone przez:
1) właściciela nieruchomości,
2) podmiot świadczący usługi w zakresie odbierania nieczystości ciekłych,
3) gminę;
VII. Inne regulacje prawne odnoszące się do problematyki pozbywania się ścieków i nieczystości ciekłych, w tym problematyka wyznaczania aglomeracji na podstawie przepisów Prawa wodnego
VIII. Podsumowanie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 września 2022 r. Online

Godziny zajęć: 8:30-13:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl