Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ryzyko ESG w Banku spółdzielczym- wdrożenie zarządzania ryzykiem ESG w praktyce.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Uwaga! Podczas szkolenia dodatkowo zostanie omówione pismo KNF z 10 maja 2023, gdzie wykładowca pokaże w jaki sposób bank powinien przygotować się do dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem, zbudujemy mapę dojrzałości banku jako kompleksowa odpowiedź wyzwania  ESG i pokażemy konspekt ujawnieniowy (Pismo KNF ze 16 stycznia 2023).

Cel szkolenia:
1. Dowiesz się czym jest ryzyko ESG i od czego zależy. Dowiesz się w jaki sposób dostosować regulacje w obszarze ESG.
2. Uzyskasz odpowiedź jak przygotować się na obszar pytań BION w ramach ryzyka ESG
3. Pokaże na jakie produkty stawiać w portfelu bankowym i jak minimalizować przy tym ryzyko
4. Strategia ESG – pokaże jak zbudować Strategie opartą na zrównoważonym rozwoju
Adresaci:
1. Członkowie Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem
2. Pracownicy pionu ryzyka
Wymagania:
Od uczestników oczekiwana jest ogólna znajomość przepisów w zakresie zarządzania ryzykiem.
Po szkoleniu uczestnik otrzyma:
1. Wzory zapisów do ważniejszych regulacji bankowych
– strategia zarządzania ryzykiem/limity na ryzyko ESG
– polityka kredytowa- zapisy
– kartę produktu kredyt zrównoważony środowiskowo
– wzór raportu ryzyka ESG w ramach ryzyka kredytowego
2. Zapis regulujący obszar ESG w Strategii Biznesowej Banku w podziale na wymogi regulacyjne/sprawozdawcze/produkty
3. Wytyczne do przygotowania Strategii ESG/ przykłady wzorcowych filarów/realizacji inicjatyw ESG w oparciu o Agendę 2030

PROGRAM:

I OBSZAR REGULACJI W BS
1. Strategia Zarządzania ryzykiem/ limity na ryzyko podwyższone/ apetyt na kredyty zrównoważone/GAR
2. Polityka Kredytowa / kultura ryzyka kredytowego/ryzyko nieakceptowalne
3. Wytyczne EBA 30.06.2021/ pierwsze raportowanie ryzyka ESG -SIZ
4. BION/strategia biznesowa banku/ uporządkowanie obszaru ryzyka ESG/ryzyko zintegrowane
5. Regulacje zrównoważone finansowo (Taksonomia, EBA, CSRD, SFDR)
6. Transmisja ryzyka na ryzyka bankowe/ryzyko fizyczne i przejścia/
7. Zasady kredytów uznanych jako zrównoważone środowiskowo/apetyt na ryzyko ESG
8. Strategia ESG

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 sierpnia 2023 r. Online
21 września 2023 r. Online
17 października 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl