Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ryzyko kursu walutowego w praktyce Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Korzyści:
Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej ryzyka kursu walutowego w banku spółdzielczym. Na szkoleniu omówione zostaną klasyczne zasady i normy nadzorcze zarządzania ryzykiem walutowym, a także metody, które mogą stanowić uzupełnienie procesu monitorowania ryzyka walutowego w banku (modele VAR i ES).

Szkolenie jest adresowane do Pracowników banków spółdzielczych, które prowadzą lub zgłaszają chęć wdrożenia działalności związanej z prowadzeniem rachunków walutowych i kasy walutowej; zgodnie z wymogami banku zrzeszającego – powinni potwierdzić odbyte przez Pracowników szkolenia z zakresu ryzyka walutowego, a także Kierownictwa oraz Pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie, kontrolę i audyt ryzyka walutowego, pracowników komórek ds. zgodności (compliance) oraz Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych.

PROWADZĄCY:

dr Agnieszka K. Nowak

Pracownik naukowy SGH oraz praktyk – bankowiec. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi, na kierowniczych stanowiskach oraz jako członek rady nadzorczej, specjalizuje się w obszarze ryzyka finansowego i operacyjnego.
W pracy naukowej koncentruje się aktualnych wyzwaniach bankowości. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych. Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu oraz rachunku efektywności, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).
Od ponad dwudziestu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

PROGRAM:

1. Kurs walutowy, istota ryzyka walutowego
2. Przyczyny ryzyka walutowego
3. Zamknięte / Otwarte pozycje walutowe
4. Wahania i zmienność kursów walutowych
5. Proces zarządzania ryzykiem walutowym w banku
6. Metody monitorowania ryzyka walutowego:
a. Pozycje walutowe i limity
b. modele wartości zagrożonej (modele VaR)
c. stress testy
7. Wymogi nadzorcze w zakresie ryzyka walutowego w bankach (Rekomendacja I, adekwatność kapitałowa)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
24 kwietnia 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl