Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ryzyko operacyjne w Banku Spółdzielczym

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwych rozwiązań dotyczących organizacyjnej części systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Na szkoleniu przekazane zostaną informacje na temat dokumentacji (strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym, instrukcja zarządzania ryzykiem operacyjnym i inne) oraz organizacji komórki ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym i komórki ds. zgodności. Przedstawione zostaną również przykłady pomocne przy opracowywaniu systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym
2. Definicje dotyczące identyfikacji i pomiaru ryzyka operacyjnego
3. Schemat organizacyjny, Regulamin organizacyjny – Komórka ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym
4. Tworzymy Strategię / Politykę zarządzania ryzykiem operacyjnym
5. Tolerancja / apetyt na ryzyko – ustalenie prawidłowych wartości, w tym wartości progowych sumy strat dla rodzajów ryzyka
6. Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym
7. Polityka kadrowa:
a) szkolenia,
b) zakresy obowiązków
c) wyposażenie
d) kadra „zastępcza”
8. „Księga procesów” – zarządzanie procesami w banku
9. Outsourcing – regulacje dotyczące czynności zlecanych podmiotom zewnętrznym
10. Bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne:
a) Instrukcja bezpieczeństwa teleinformatycznego
b) Strategia rozwoju systemów informacyjnych i teleinformatycznych
11. Pomiar i monitorowanie ryzyka operacyjnego
a) rejestr zdarzeń operacyjnych
b) mapa ryzyka opracyjnego
12. Plan zachowania ciągłości działania wraz z planami awaryjnymi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
20 lutego 2020 r. Poznań

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl