Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Ustawa z 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw umożliwiła tworzenie samorządowych centrów usług wspólnych, czyli jednostek zapewniających w szczególności obsługę administracyjną, księgową dla innych wszystkich jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad praktycznych przygotowania do utworzenia SCUW przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozwoli to na uporządkowanie wiedzy w tym zakresie, przeprowadzenie odpowiednich kalkulacji, wyciągnięcie stosownych wniosków, zaplanowanie zmian.

PROGRAM:

 1. Podstawa prawna dla tworzenia Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – główne założenia, istota.
 2. Organizacja SCUW – forma organizacyjno-prawna, zasady tworzenia, zakres działania.
 3. Nowe zasady obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Powierzanie obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do SCUW.
 4. Podział kompetencji pomiędzy kierownika SCUW oraz kierownika jednostki obsługiwanej.
 5. Analizę zasadności powołania CUW – jak ustalić  najkorzystniejszy układ organizacyjny jst.
 6. Analizę finansowo-ekonomiczną powołania CUW i ograniczenia kosztów w istniejących jednostkach organizacyjnych – podstawy przeprowadzenia.
 7. Opracowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie stosownych uchwał. Terminy.
 8. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 509 998 703, 22 664 56 32
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
31 maja 2016 r. Warszawa
17 czerwca 2016 r. Poznań
24 czerwca 2016 r. Łódź

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl