Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Służebność przesyłu oraz odpłatne przejmowanie urządzeń przesyłowych w branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

– przejmowanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne odcinków sieci wybudowanych przez osoby fizyczne lub deweloperów
– pozytywne i negatywne przesłanki żądania przed sądem odpłatnego przejęcia urządzeń
– procedury zawierania umów lub porozumień w zakresie budowy przez inwestorów zewnętrznych w oparciu o art. 49 §2 KC i art. 31 ust.1 ustawy o zbiorowym
– sposób ustalenia wynagrodzenia za odpłatne przejęcie
– treść służebności przesyłu, odpłatność, zasiedzenie służebności
– wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

PROGRAM:

I. Odpłatne przejecie urządzeń:
1) Pojęcie urządzenia przesyłowego w rozumieniu kodeksu cywilnego i u.z.z.w.
2) Status przyłączy
3) Wzajemna relacja art. 49 k.c. i art. 31 u.z.z.w.
4) Przesłanki pozytywne możliwości żądania przed sądem odpłatnego przejęcia urządzenia (fakt sfinansowania urządzenia, status właściciela urządzenia, fakt przyłączenia urządzenia do sieci przedsiębiorstwa).
5) Przesłanka negatywna możliwości żądania przed sądem odpłatnego przejęcia urządzenia (zawarcie między stronami umowy odmiennie regulującej zasady przejęcia)
6) Sposób ustalenia wynagrodzenia za odpłatne przejęcie
7) Sposób postępowania przedsiębiorstwa w celu uregulowania zasad realizacji inwestycji polegających na budowie urządzeń przez osoby trzecie

II.Służebność przesyłu:
1) Podmioty legitymowane do żądania ustanowienia służebności przesyłu
2) Formy ustanowienia służebności przesyłu
3) Treść służebności przesyłu – prawa i obowiązki przedsiębiorcy przesyłowego i właściciela nieruchomości
4) Odpłatność z tytułu ustanowienia służebności i zasady wyceny wartości służebności
5) Zasiedzenie służebności przesyłu
6) Sposób postępowania przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego w przypadku zgłoszenia roszczeń o ustanowienie służebności
7) Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15 listopada 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl