Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

Część I – Zwolnienie w podatku dochodowym
Część II – Najważniejsze zmiany w VAT 2019/2020 w pigułce

PROGRAM:

1. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – czyli co zmieniło się po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
a) Polska Strefa Inwestycji – możliwość wykorzystania ulgi w każdej lokalizacji w Polsce.
b) Zasady udzielenia wsparcia oraz konsekwencje naruszenia warunków zwolnienia (kryteria, działalność wyłączona ze wsparcia, procedura uzyskania, okres ważności, zmiany, wygaśnięcie decyzji / zezwolenia).
c) Rola zarządzających strefami w kontekście nowego podziału terytorialnego.
d) Wprowadzenie małej klauzuli obejścia prawa.

2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wysokości zwolnienia z podatku dochodowego
a) Lokalizacja inwestycji – mapa regionalnej pomocy publicznej.
b) Wielkość przedsiębiorstwa z uwzględnieniem podmiotów powiązanych.
c) Koszty kwalifikowane (koszty nowej inwestycji a koszty tworzenia nowych miejsc pracy).
d) Zasady obliczania wysokości zwolnienia.
e) Czy przedsiębiorca może również otrzymać inne wsparcie np. w formie dotacji– zasady kumulacji pomocy publicznej.

3. Dyskontowanie pomocy publicznej
a) Znaczenie dyskontowania.
b) Zasady dokonywania dyskontowania.
c) Przykłady liczbowe związane z dyskontowaniem pomocy publicznej.

4. Rozliczenie działalności strefowej – czyli zasady dotyczące określenia dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania
a) Określenie dochodu z działalności zwolnionej – wątpliwości interpretacyjne.
b) Moment rozpoczęcia konsumpcji ulgi
c) Zasady alokacji przychodów i kosztów związanych z działalnością strefową oraz pozostałą działalnością.
d) Zasady prowadzenia ewidencji.
e) Rozliczenie wsparcia w deklaracji podatkowej, czyli kto jest zobowiązany do złożenia Informacji CIT/8S oraz jakie dane należy w niej wskazać.

Część II – Najważniejsze zmiany w VAT 2019/2020 w pigułce
a) Biała księga podatników VAT – zasady oraz sankcje.
b) Obowiązkowy split payment – kogo dotyczy oraz jakie obowiązują zasady rozliczania podatku w tzw. mechanizmie podzielonej płatności?
c) Nowa Matryca VAT – czyli nowe zasady klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT.
d) Kasy online, Centralne Repozytorium Kas.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
16 grudnia 2019 r. Gdańsk

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl