Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok, bilans i RZIS w Bankach Spółdzielczych, podatek odroczony, RPP i rachunek przepływów pieniężnych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego za 2021 r. Szkolenie dedykowane jest wyłączenie Bankom Spółdzielczym, omawiane zagadnienia poparte będą praktycznymi przykładami występującymi w specyfice BS.
Dodatkowo szkolenie rozszerzone będzie o kwestie problematyczne podatku odroczonego takie jak schemat kalkulacji podatku, zasady wyceny i prezentacji w formie ćwiczeń praktycznych.
Poruszone zostaną także kwestie RPP w kontekście przepływów pieniężnych.
Szkolenie prowadzone jest przez praktyka posiadającego praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe.

PROGRAM:

1. Zasady i regulacje sporządzenia sprawozdania finansowego na 31.12.2021.
2. Czynności przygotowujące do poprawnego sporządzenia sprawozdania finansowego (checklista).
3. Szczegółowe omówienie pozycji bilansu banku i RZIS, w tym zasad ujęcia, klasyfikacji, wyceny i prezentacji.
4. Omówienie i na przykładach uzgodnienie pozycji relacji między pozycjami bilansu i RZIS.
5. Omówienie na przykładach zasad wyceny, w tym szacowania utraty wartości.
6. Ćwiczenie praktyczne kalkulacji wyceny według zamortyzowanego kosztu.
7. Podatek odroczony: zasady identyfikacji różnic przejściowych, schemat kalkulacji podatku odroczonego według metody bilansowej, prezentacji techniki uzgodnienia podatku odroczonego w bilansie i RZIS, omówienie zasad wyceny i prezentacji, ćwiczenia praktyczne wyliczenia i klasyfikacji różnic przejściowych oraz uzgodnienia do kalkulacji i wyceny podatku odroczonego.
8. Rachunek przepływów pieniężnych: zasada sporządzania, identyfikacja i prawidłowe ujęcie zdarzeń do właściwie kategorii, prezentacja techniki uzgodnień wartości w RPP do ZOIS, bilansu i RZIS, ćwiczenie praktyczne klasyfikacji, ujęcia zdarzeń oraz kalkulacji pozycji eliminacyjnych.
9. Wstęp do sprawozdania finansowego, informacja dodatkowa: omówienie zasad, ćwiczenia praktyczne i wskazówki dotyczące kompletności i prawidłowości ujawnień.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 lutego 2022 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl