Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Środki trwałe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej i innych przedsiębiorstwach sieciowych w 2021 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

PROGRAM:

1. Definicja środka trwałego w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i prawa podatkowego.
• Rzeczowy charakter
• Dolna granica wartości
• Środki trwałe, których użytkowanie rozpoczęło się przed zakończeniem budowy – czyli zdatne do użytkowania ale nie kompletne
• Prawo własności
o Budynki wybudowane na cudzym gruncie
o Budowle wybudowane na cudzym gruncie
o Ulepszenia w obcych środkach trwałych
o Umowy kupna-sprzedaży z odroczonym terminem przeniesienia prawa własności
2. Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania
• Klasyfikacja Środków Trwałych 2016
• Kodeks cywilny
• Definicja nieruchomości
• Części składowe rzeczy oraz przedmioty połączone z rzeczą jedynie dla przemijającego użytku
• Urządzenia zwane budowlami
• Przynależności czyli rzeczy ruchome traktowane jako składowe środków trwałych
• Prawa związane z własnością rzeczy na przykładzie służebności gruntowych i służebności przesyłu
• Prawo budowlane a środki trwałe – czyli podejście techniczne a podejście finansowe
o Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
o Obiekty budowlane a nieruchomości
o Budynek a budowla
o Obiekty liniowe
o Obiekty małej architektury
o Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
o Likwidacja (rozbiórka) środków trwałych powiązana z budową nowych obiektów
o Tymczasowe obiekty budowlane
o Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
 Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
 Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
 Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
 Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem
3. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:
• Budynków
• Pojazdów
• Zestawów komputerowych
• Majątku sieciowego – sieci ciepłownicze i energetyczne
4. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”
• Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
• Konserwacje
• Remonty – Klasyfikacja prac remontowych
o Remonty typowe
o Remonty planowe
o Remonty awaryjne
o Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)
o Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji
5. Ulepszenia – Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
• Rozbudowa (w tym nadbudowa)
• Przebudowa
• Rekonstrukcja
• Adaptacja
• Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
• Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
• Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych
• Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik ulepszeń.
6. Miary wartości użytkowej
• Okres ekonomicznej użyteczności
• Jakość produktów
• Koszty eksploatacji
• Wydajność
• Inne miary
o Wpływ na środowisko
o BHP
7. Amortyzacja według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz przepisów podatkowych
• Odpisy jednorazowe
• Odpisy rozłożone w czasie
o Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
o Obliczanie stawki amortyzacji
o Wybór metody amortyzacji
o Ustalenie wartości rezydualnej (końcowej)
o Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji
o Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych
o Wstrzymanie amortyzacji
8. Części peryferyjne i dodatkowe wyposażenie w regulacjach Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”
• Definicja części peryferyjnej.
• Zasady wydzielania części peryferyjnych na wybranych przykładach.
• Zasady ewidencji księgowej części peryferyjnych
• Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części peryferyjnej.
• Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części peryferyjnej.
• Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części peryferyjnej
• Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części peryferyjnej.
9. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości
10. Sesja pytań i odpowiedzi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
15 października 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:30

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl