Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Środki trwałe w spółkach wodociągowych i ZGK – Jak klasyfikować środki trwałe? Jakie są różnice pomiędzy modernizacją, a remontem? Jak ustalić stawkę amortyzacji i przeprowadzić likwidację środka trwałego? Jak wycenić środek trwały wniesiony aportem? Jak poradzić sobie ze środkiem trwałym nabytym z dotacji?

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Podczas tego szkolenia omówimy klasyfikację, amortyzację, likwidację czy uzyskanie środka trwałego z dotacji. Dzięki dużemu doświadczeniu nasz prelegent przedstawi zasady prawidłowej identyfikacji i klasyfikacji środka trwałego. Podpowie także przydatne w codziennej pracy informacje na temat aportu czy inwentaryzacji.

PROGRAM:

1. Klasyfikacja środków trwałych
Jak klasyfikować środki trwałe?
Jakie są różnice pomiędzy nową i starą klasyfikacją KŚT?
Jak klasyfikować środki trwałe, które składają się z kilku części?
PRZYKŁAD: Zestaw komputerowy – jak liczyć go na stan? Czy wszystko traktować oddzielne? Co w przypadku, gdy coś się popsuje?
PRZYKŁAD: Oczyszczalnia ścieków jako duża inwestycja – jak przypisać, rozdzielić taki środek? Czy przypisywać jako jeden duży środek, czy jako kilka małych? W jaki sposób je rozdzielić? Jak dołączać następne części takiego środka trwałego?
Jaka powinna być wartość początkowa środka trwałego? Gdzie powinno być to określone?
Co w przypadku nieprawidłowego przydzielenia środka trwałego do grupy?
Jak przeprowadzić przeklasyfikowanie środka trwałego?
Jak określić, czy coś jest budynkiem, czy budowlą? PRZYKŁAD: Stacje, przepompownie
Klasyfikacje zależne od wartości – Jak klasyfikować środki trwałe do 10 tysięcy?
Jak klasyfikować niektóre maszyny? Czy należy liczyć je w całości, czy dorobione części oddzielnie np. dołączone części do rurociągów?
Jak wyodrębnić poszczególne części środków trwałych?
Jak klasyfikować środki trwałe dofinansowywane z Unii Europejskiej?
Instalacja fotowoltaiczna jako nowy rodzaj środka trwałego – rodzaj nakładów, które wchodzą w wartość początkową. Jakie środki z tego powstają zgodnie z KŚT?
Jak wydzielić środek trwały z grupy?
Leasing operacyjny i finansowy w środkach trwałych
Jak ewidencjonować środki trwałe z leasingu pod koniec roku?
Jak traktować budynek socjalny?

2. Amortyzacja środków trwałych
Jak ustalić stawkę amortyzacji?
Jakie są rodzaje amortyzacji?
Jak skorygować błędnie naliczoną amortyzację?
Amortyzacja bilansowa i podatkowa
Amortyzacja księgowa i bilansowa – jak ma się do tego dofinansowanie unijne lub krajowe?
Amortyzacja bilansowa – stawki ustalane wewnętrznie, które różnią się w ustawie
Jak amortyzować środek do 10 tys. i poniżej? Jak inwentaryzować i na ile lat?
Zmiany stawek amortyzacji
Czym są umorzenia?
Jakich kont używać przy amortyzacji?
Jakie są okresy amortyzowania w środkach trwałych?
Jak skorygować amortyzację?
Co w przypadku obniżenia stawek amortyzacji?
Jaką datę rozpoczęcia amortyzacji przyjąć? Datę przyjęcia na magazyn, czy datę z faktury?
Procent amortyzacji
Co w sytuacji, gdy po przeliczeniu amortyzacji czegoś nam brakuje?
Na jakich zasadach przyjąć środek przyjęty od gminy do zgk całkowicie zamortyzowany w gminie?
Środek został przyjęty, a jeszcze trwają roboty (zwiększenie środka) – co zrobić, kiedy i jak zwiększyć amortyzację?

3. Remont, modernizacja, budowa i ulepszenie – jakie różnice pomiędzy nimi występują?
Różnica pomiędzy modernizacją, a remontem – najczęstszy problem wodociągów
PRZYKŁAD: Czy jest to ulepszenie, remont czy modernizacja? Jak rozliczać koszty? Czy powiększyć o niezamortyzowana część? Nic dużego nie zostało zrobione, a nazywa się to ulepszeniem. Czy można wrzucać wszystko w koszta?
PRZYKŁAD: Przy modernizacji oczyszczalni – co z dotychczasowymi częściami, które nie są nowe? Jak je klasyfikować?
Jak przebiega modernizacja, środka, który nie został jeszcze w pełni zamortyzowany?
PRZYKŁAD: Budowanie sieci kanalizacyjnej – projekt za 250 tyś, będzie trwał x lat. Mamy projekt całości sieci, a część już została zrobiona. Jak to przyjąć i amortyzować, jeśli nie wiadomo, ile to będzie kosztowało? Czy odnosić się do początkowo przyjętych zasad?
Jak ustalić wartość początkową przy budowie środka trwałego?
Co w trakcie budowy zaliczyć do środka trwałego?
Przyjęcie odpłatne i nieodpłatne środka trwałego
Opłaty decyzyjne

4. Jak przeprowadzać likwidację i konserwację środka trwałego?
Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego?
Kto może przeprowadzić likwidację środka trwałego?
Jak przeprowadzić likwidację częściową środka trwałego?
PRZYKŁAD: Częściowe usunięcie w jednym ciągu ulicy
PRZYKŁAD: Usunięcie części działki, na której jest środek trwały
Likwidacja ze strony bilansowej i podatkowej – różnice
Dokumentacja związana z likwidacją środka trwałego
Jaką datę likwidacji środka przyjmujemy? – tę, kiedy rozpoczynamy likwidacje, czy tę kiedy
przyjmujemy na złom?
Jak wycenić likwidację starych środków?
PRZYKŁAD: Kiedyś rozebraliśmy środek trwały – teraz chcemy na jego miejscu zbudować nowy – jakie zasady obowiązują?
Jak powinna przebiegać konserwacja środka trwałego?
Co jaki czas przeprowadzać konserwację środka trwałego?

5. Dotacje, dofinansowania i fundusze
Nabywanie środka trwałego z funduszy/dotacji
Nabywanie środka trwałego częściowo z funduszy/dotacji, a częściowo z własnych pieniędzy – jak to zamortyzować – co jest kosztem, a co nim nie jest?
Jak się zachować przy ewentualnej sprzedaży takiego środka?
Dotacje – co z nimi zrobić? Jak to przyjąć i do nich podejść?
PRZYKŁAD: Wniosek o dofinansowanie/dotacje, jak to traktować inwestycyjnie? Co z nakładami? Co, jeśli się rozmyślimy? Nakłady około inwestycyjne. Jak wygląda procedura przetargowa i koszty z nią związane?

6. Aport w wodociągach
Jak wnieść aport?
Wycena środka trwałego wniesionego aportem
Jak amortyzować środek wniesiony aportem?
W jaki sposób przebiega tworzenie obiektu wniesionego aportem?
Jak przyporządkować środek wniesiony aportem?
Jak zlikwidować środek wniesiony aportem?
Jak przebiega przekazanie środka trwałego wniesionego aportem?

7. Operacje na środkach trwałych
Podwyższenie wartości początkowej środka trwałego
PRZYKŁAD: Pracownicy wodociągów często myślą, że kiedy wydali więcej na remont niż zakładali,
mogą podwyższyć wartość początkową – czy takie zachowanie jest prawidłowe?
Odpłatne nabycie przyłączy/sieci wodno – kanalizacyjnych za cenę zgodną z regulaminem spółki (co stanowi np. 60% od wartości wybudowanej przez inwestora)
Procedura oraz sposoby księgowania dotyczące ujawnienia środka trwałego w przedsiębiorstwie
Kiedy możemy odliczyć VAT przy budowie środka trwałego?
Czy możemy odliczyć VAT od zakupionego środka trwałego?
Transport środka trwałego
Co podlega ubezpieczeniu, a co nie?
Jak wycenić środek trwały, który buduje się we własnym zakresie?

8. Środki niskocenne w wodociągach
Jak określać środki niskocenne?
Jak możemy klasyfikować środki trwałe do 10 tysięcy?
Co to jest wyposażenie? Czy środki niskocenne powinny być zaliczone do wyposażenia?
Na jakiej podstawie zmieniać kwotę środków niskocennych?
Jakim dokumentem przyjmować środki niskocenne na magazyn?
Jak ewidencjonować środki niskocenne?

9. Dzierżawa, najem czy użyczenie własności
Kto powinien amortyzować – dzierżawca, czy wydzierżawiający?
Kto może wliczyć sobie to w koszty?
Czy amortyzować środek trwały z dzierżawy czy najmu?
Jaką wartość stawki przyjąć?
Współwłasność/udział w środku – wniesienie części w formie umowy
Użyczenia bezpłatne
PRZYKŁAD: Jednostki samorządu terytorialnego przekazują środek trwały, nie są one amortyzowane.
Jak naliczać koszty w takim przypadku?

10. Inwentaryzacja środków trwałych
Jak inwentaryzuje się środki trwałe?
Zasady inwentaryzacji
Jak ma wyglądać inwentaryzacja raz na 4 lata – czy pracownik musi dokładnie spisać wszystkie części?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 listopada 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-15.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl