Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Strategia działania banku spółdzielczego z uwzględnieniem ESG.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Obok analizy ryzyka ESG w działalności kredytowej banki powinny określić cele w zakresie własnej działalności Banku, z uwzględnieniem czynników ESG. Podstawowym dokumentem który powinien zawierać zapisy dotyczące ESG jest Strategia działania Banku, ale nie tylko. Zapisy dotyczące ESG również powinny zawierać powiązane ze strategią dokumenty takie jak: Założenia do planu ekonomiczno – finansowego, w tym Polityka kadrowa, Polityka handlowa Polityka nakładów inwestycyjnych, Polityka kredytowa itp.

 

Celem niniejszego szkolenia jest wspólne przygotowanie weryfikacji Strategii działania na kolejne lata oraz przygotowanie Założeń do planu na 2023r.

 

 1. KORZYŚCI
 1. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z obszarami zarządzania ESG w Banku Spółdzielczym,
 2. Uczestnicy szkolenia otrzymają projekt Strategii działania banku spółdzielczego z uwzględnieniem czynników ESG w działalności kredytowej oraz w działalności własnej Banku,
 3. Uczestnicy szkolenia otrzymają projekt Założeń do planu na 2023r. wraz z politykami (kadrowa, handlowa, kredytowa, nakładów inwestycyjnych itp.)
 4. Przekazane zostaną przykłady raportów z weryfikacji Strategii oraz założeń do planu, w tym polityk.

 

 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do Członków Rad Nadzorczych, Członków Zarządu, pracowników ds. marketingu (budowa oferty kredytowej), pracowników ds. kadr (polityka kadrowa), pracowników komórki ds. ryzyka, komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

 

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

 

Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana podstawowa wiedza na temat procesu planowania w banku spółdzielczym.

PROGRAM:

1. Definicja ESG,
2. Definicja procesu planowania w banku spółdzielczym:
a. Planowanie strategiczne,
b. Planowanie operacyjne.
3. Uwzględnienie czynników ESG w Strategii działania Banku:
a. Działalność kredytowa,
b. Cele handlowe i marketingowe,
c. Działalność własna Banku.
4. Weryfikacja Założeń do planu z uwzględnieniem czynników ESG:
a. Uzupełnienie Polityki handlowej,
b. Weryfikacja Polityki kadrowej,
c. Polityka kredytowa,
d. Plan nakładów inwestycyjnych.
5. Omówienie raportów z przeglądu zarządczego Strategii działania Banku oraz z weryfikacji Założeń do planu na 2023r.
6. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
18 września 2023 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 290 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl