Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Straty i usuwanie awarii w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Problematyka strat wody w systemie wodociągowym wpisana jest w działalność każdego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Ich wielkość zależy m.in. od sprawności technicznej sieci, a także ciśnienia czy opomiarowania i sposobu rozliczania.
Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz organizacyjne służące ograniczeniu strat wody. Nie zabraknie także praktycznych przykładów funkcjonowania różnej wielkości przedsiębiorstw zaopatrujących mieszkańców miast i wsi w wodę.
Na koniec wykładu przewidziany jest panel dyskusyjny umożlwiający uczestnikom zadawanie pytań związanych z tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY:

dr inż. Florian G. Piechurski

Nauczyciel akademicki, adiunkt na Politechnice Śląskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Jako organizator i sekretarz naukowy działał w zakresie: 11 sympozjów naukowo-technicznych „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wod-kan” w 1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 na Politechnice Śląskiej; 10 sympozjów naukowo-technicznych 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 „Instalacje Basenów” na Politechnice Śląskiej. Jest autorem i współautorem 400 publikacji naukowych i technicznych; promotorem 120 prac dyplomowych magisterskich oraz 160 prac dyplomowych inżynierskich. Współpracował w ramach 64 projektów instalacji basenowych w zakresie instalacji wody basenowej i wentylacji; 124 projektów instalacji wod-kan oraz 68 projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Był opiekunem merytorycznym takich konferencji, jak: „Straty wody w systemach wodociągowych” (2009–2015), „Projektowanie oraz budowa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych” (2011), „Bezwykopowe technologie renowacji oraz budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” (2012); członkiem rady programowej IX konferencji naukowo-technicznej „Monitoring Automatyzacja Eksploatacja w Inżynierii Środowiska”; członkiem rady naukowej i programowej w XV Sympozjum „HYDROPREZENTACJE”.

PROGRAM:

1. Przyczyny, rodzaje awarii dla różnych rodzajów materiałów i armatury jako główne skutki strat wody.

2. Zasady opracowania bilansu wody systemie dystrybucji wody jako podstawa do oceny poziomu strat wody.

3. Monitoring przepływu i ciśnienia w sieci dystrybucji jako podstawa do oceny poziomu strat wody.

4. Regulacja ciśnienia pracy wydzielonych stref jako sposób na obniżenie strat wody.

5. Budowa strategii związanej z obniżaniem poziomu strat w systemie dystrybucji wody.

6. Panel dyskusyjny

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
18 maja 2022 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl