Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Straty w przesyle wody- w praktyce przedsiębiorstw wodkan i komunalnych- straty pozorne, straty rzeczywiste, dobór wodomierzy, nowe technologie.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROWADZĄCY:

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz

Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Białostockiej i Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w zakresie gospodarki wodnej, metrologii urządzeń pomiarowych, pomiaru przepływu i ciśnienia w instalacjach i sieciach wod – kan. Od 20 lat prowadzi badania na różnego typu urządzeniach metrologicznych w przedsiębiorstwach wodociągowych w całej Polsce. Jest doradcą przedsiębiorstw wodociągowych i zarządców nieruchomości w zakresie ograniczania strat pozornych i rzeczywistych wody. Opracował metody ograniczania różnicy bilansowej w budynkach wielolokalowych w systemie mieszanym wraz z zatwierdzeniem jej skuteczności w spółdzielniach mieszkaniowych na terenie całego kraju. Jest autorem innowacyjnej koncepcji alternatywnej do strefowania sieci – do ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych w oparciu o rejestratory GSM / GPRS wdrażanej obecnie w wybranych przedsiębiorstwach. Prelegent konferencji z zakresu bilansowania wody i gospodarki wodomierzowej. Autor licznych publikacji naukowych i opracowań dla przedsiębiorstw wodociągowych – m. in. wytycznych doboru wodomierzy, projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod – kan, koncepcji zarządzania siecią wodociągową. Współpracuje z producentami w zakresie wdrażania innowacji i koncepcji pracy nowych urządzeń oraz badań metrologii urządzeń do opomiarowania mediów.

PROGRAM:

Część 1. Straty pozorne wody.
I. Wprowadzenie.
1. Bilans wody wg International Water Association.
2. Straty wody w systemach wodociągowych w Polsce i Europie.
II. Dobór i montaż wodomierzy zapobiegający powstawaniu strat pozornych wody.
1. Podstawy teoretyczne doboru wodomierzy.
2. Zastosowanie rejestratorów cyfrowych do weryfikacji wielkości wodomierzy.
3. Metoda statystyczna doboru wielkości wodomierza.
4. Profil przepływów i zużycia wody dla budownictwa wielorodzinnego.
5. Zasady montażu wodomierzy.
6. Eksploatacyjne właściwości wodomierzy głównych.
7. Ekspertyzy wodomierzy głównych.
III. Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych – sposoby bilansowania wody w mieszkalnictwie.
1. Przyczyny rozbieżności i ich wpływ na bilans wody.
IV. Straty wody wynikające z metrologii wodomierzy w eksploatacji.
1. Błędy wskazań – przykłady.
V. Nowe technologie.
1. System radiowy odczytu wodomierzy.
2. Systemy oparte o GSM/GPRS.
3. Rejestracja profilu rozbioru wody.

Część 2. Straty rzeczywiste wody w przedsiębiorstwach wodociągowych.
I. Ocena strat rzeczywistych.
1. Pomiary w sieciach wodociągowych – strefowanie układów.
2. Model hydrauliczny jako narzędzie budowania Aktywnej Kontroli Wycieków.
3. Redukcja ciśnienia – zarządzanie ciśnieniem w sieciach wodociągowych.
4. Metody lokalizacji wycieków i urządzenia do diagnostyki i lokalizacji wycieków.
5. Tradycyjne podejście do obniżania strat wody – wady i zalety.
6. Alternatywna koncepcja ograniczania strat wody – systemy stacjonarne i pomiary wg metodyki IWA.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 października 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-13:30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl