Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

STRUKTURYZACJA TRANSAKCJI KREDYTOWYCH w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Jednodniowe szkolenie adresowane do pracowników banków zajmujących się oferowaniem produktów kredytowych klientom korporacyjnym. Zawiera uporządkowane kompendium wiedzy istotnej z punktu widzenia strukturyzacji transakcji kredytowych. Szkolenie stanowi pomocne narzędzie do prowadzenia relacji kredytowej oraz ukierunkowuje na dobór odpowiednich metod finansowania działalności firm a także określa ryzyka jakie bank musi w tym procesie identyfikować. Szkolenie porusza tematykę adekwatną dla finansowania wszystkich typów klientów korporacyjnych.
Szkolenie zarówno dla analityków kredytowych jak i doradców klienta.
Przydatne również dla audytorów, którzy zajmują się oceną prawidłowości działalności kredytowej w banku oraz oceną procesów monitoringowych.

PROGRAM:

I. Główne rodzaje ekspozycji kredytowych
• limity na finansowanie bieżące
• limity długoterminowe
• niepieniężne limity kredytowe
II. Ustalenie maksymalnej kwoty zaangażowania i harmonogramu spłaty
• optymalne wskaźniki zadłużenia
• kalkulacja kwoty zaangażowania
• maksymalne okresy finansowania
• finansowanie firm o nieregularnych przychodach
II. Sposoby pozyskiwania finansowania w ramach grup kapitałowych.
• Podejście zdecentralizowane
• Podejście scentralizowane
• Instrumenty finansowania dłużne i właścicielskie
• Pojęcie regresu do spółki matki i formy regresu
III. Cel finansowania i kontrola wykorzystania kredytu
• parametry uwzględniane w ocenie przeznaczenia kredytu
• mechanizmy kontrolne na etapie uruchamiania kredytu
• monitorowanie wykorzystania kredytu
IV. Identyfikacja podmiotów istotnych dla oceny ryzyka transakcji kredytowej
• podmioty bezpośrednio związane dokumentacją kredytową
• pozostałe istotne strony transakcji
• ocena ryzyk związanych z poszczególnymi stronami transakcji
V. Pierwotne i wtórne źródła spłaty ekspozycji finansowych
• główne źródła spłaty i identyfikacja potencjalnych zagrożeń spłaty
• rola zabezpieczeń i innych aktywów kredytobiorcy
IV. Dokumentacja kredytowa i kluczowe klauzule umowne
• zakres i standardy dokumentacji kredytowej
• kluczowe kowenanty finansowe, ich interpretacja i rola kontrolna
• istota i znaczenie pozostałych klauzul umownych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 listopada 2022 r. Online

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl