Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Absolwenci

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach  (studia w Katowicach) lub Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (studia w Warszawie) na podstawie aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych oraz złożenia z wynikiem pozytywnym, pisemnego egzaminu końcowego.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl