Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z krajowymi oraz europejskimi regulacjami w zakresie funkcjonowanie rynku energii, ciepła i gazu. Rozwój rynku energii  w Polsce i na świecie to coraz większe wyzwanie natury technologicznej i ekonomicznej. Rynek energii charakteryzuje się obecnie niezwykle dynamicznym rozwojem, który rodzi potrzebę odpowiednio szybkich reakcji na zmiany. Studia mają na celu przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, finansów, ochrony środowiska oraz najnowszych technologii. Celem studiów jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z mechanizmami działania rynku energii, ciepła i gazu. Dla przedstawicieli przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej niewątpliwie będzie to okazja do zdobycia praktycznej wiedzy oraz wykorzystania jej w codziennej pracy podczas racjonalnego planowania, zarządzania i ustalania strategii rozwoju przedsiębiorstw.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl