Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Informacje szczegółowe

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Czas trwania:

180 godzin dydaktycznych (2 semestry)

Opłaty:

5500 zł – wpłata jednorazowa (możliwość płatności w dwóch ratach 2800 zł za semestr)
Koszt obejmuje materiały dydaktyczne oraz wydanie świadectwa ukończenia studiów.

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl