Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Program studiów

I. Rynek energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej oraz perspektywie globalnej
1. Energia w perspektywie gospodarki globalnej 8 h
2. System prawny i podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej 8 h
3. Prawo konkurencji w UE 8 h
4. Lobbing w UE, energia i środowisko 8 h
II. Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska
5. Bezpieczeństwo energetyczne 8 h
6. Ochrona powietrza i klimatu – prawa do emisji 4 h
7. Pakiet klimatyczno- energetyczny i handel emisjami 4 h
8. Polityka energetyczna 4 h
III. Rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu w Polsce
9. Rynek energii elektrycznej w Polsce, organizacja, konkurencja, transakcje, zasada TPA 8 h
10 Aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania rynku hurtowego i detalicznego energii elektrycznej, rola TGE 8 h
11. Handel energią elektryczną 4 h
12. Taryfy dla energii elektrycznej 4 h
13. Energia ze źródeł odnawialnych, formy wsparcia, produkcja 8 h
14. Kolorowe certyfikaty, zasady i perspektywy funkcjonowania Kogeneracji 8 h
15. Rynek ciepłownictwa w Polsce 8 h
16. Regulacje systemów ciepłowniczych, taryfy dla ciepła 8 h
17. Energia z odpadów komunalnych 8 h
18. Rynek gazu w Polsce, aspekty prawne, konkurencja, organizacja, system rozliczeń transakcji rola TGE 8 h
19. Efektywność energetyczna 4 h
20. Sankcje jako narzędzie dyscyplinujące przestrzeganie przepisów Prawa energetycznego. Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych 4 h
21. Sposoby finansowania inwestycji w elektroenergetyce, ocena projektów inwestycyjnych 8 h
22. Ryzyko na rynku energii 8 h
23. Liberalizacja rynku energii 8 h
Egzamin 2h

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl