Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się na za zasadzie kolejności zgłoszeń. Prawidłowo wypełnione dokumenty oraz wniesiona opłata za studia pozwala na wpisanie na listę słuchaczy studiów podyplomowych.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

  • Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom ukończenia studiów licencjata, inżyniera lub magistra)
  • Kwestionariusz osobowy
  • Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez WSEiZ

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl