Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szczególnie istotne działania Banku Spółdzielczego w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, z wyeliminowaniem ryzyka związanego z zajęciem rachunku bankowego, z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o Systemie Informacji Finansowej obowiązującej od 10.02.2023 r.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

PROGRAM:

1. Rodzaje rachunków bankowych z jednoczesnym wskazaniem podmiotów uprawnionych
do prowadzenia określonych rachunków bankowych.
2. Szczegółowe uprawnienia dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych (ROR, terminowych lokat oszczędnościowych, oszczędnościowych a’vista) w tym:
­ dyspozycja wkładem na wypadek śmierci,
­ ograniczenie egzekucji z rachunku oszczędnościowego,
­ pokrycie kosztów pogrzebu zmarłego posiadacza rachunku,
­ rozliczenie kosztów pogrzebu z rachunku bieżącego przedsiębiorcy i rolnika.
3. Obowiązki Banku w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku powierniczego w tym:
– omówienie szczegółowych procedur związanych z zawarciem umowy rachunku powierniczego (otwartego lub zamkniętego)
– znaczenie dla otwarcia rachunku powierniczego w nawiązaniu do projektu „umowy deweloperskiej” oraz projektu „prospektu informacyjnego”
– obowiązek Banku prowadzenia obok rachunku powierniczego „rachunku technicznego” potwierdzającego wpłaty należności przez „nabywcę” na poczet ceny lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego
– zasady wypłaty środków z rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, po zakończeniu kolejnego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.
4. Rozliczenie środków pozostałych po śmierci posiadacza rachunku, także po wprowadzeniu zmian obowiązujących od 1 lipca 2016 r.
5. Zajęcie rachunków bankowych przez organ egzekucyjny ze szczególnym uwzględnieniem zajęcia rachunków bieżących, rachunków wspólnych i rachunków oszczędnościowych itp.
6. Nowe zasady przyjmowania dyspozycji wkładem na wypadek zgonu posiadacza rachunku obowiązujące od 1 lipca 2016 r.
7. Skutki prawne wynikające z rozwiązania umowy rachunku bankowego lub wygaśnięcia
z uwzględnieniem zmian, obowiązujących od 1 lipca 2016 r.
8. Obowiązek przekazania informacji dla Gminy w zakresie rachunków nie obsługiwanych
w określonym przedziale czasowym.
9. Udzielenie informacji dla osób uprawnionych w oparciu o „Centralną Informację
o Rachunkach”.
10. Szczegółowe omówienie zasad otwarcia i prowadzenia „rachunku rodzinnego” mając
na uwadze zmiany w ustawie kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz kodeksu postępowania cywilnego a w szczególności zasad dodatkowego zwolnienia z zajęcia egzekucyjnego świadczeń społecznych z dniem 20 sierpnia 2016 r.
11. Kwota wolna od zajęcia rachunku bankowego – po 8 września 2016 r.
12. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej – po 8 września 2016 r.
13. Zajęcie rachunku bankowego związanego z dokumentem – po 8 września 2016 r.
14. Nowe obowiązki Banku obowiązujące od 8 lutego 2017 r. w zakresie informacji o opłatach związanych z prowadzaniem rachunku bankowego dla konsumentów.
15. Nowe zasady otwierania i prowadzenia „rachunków podstawowych” obowiązujące
od 8 lutego 2017 r.
16. Przeniesienie rachunku po 8 luty 2017 r.
17. Nowy podział rachunków rozliczeniowych w Banku po 1.07.2018 r.
18. Rachunki VAT
1) Przedstawienie mechanizmu podzielonej płatności w świetle zmian
do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
2) Podstawowe zasady otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych oraz rachunków VAT w świetle zmian w ustawie – Prawo bankowe.
3) Szczegółowe przedstawienie reguł związanych z wpłatą środków
na rachunek VAT (zasady uznania rachunku VAT).
4) Obowiązujące reguły, które muszą być uwzględnione przy wypłacie środków z rachunku VAT (zasady obciążania rachunku VAT).
5) Szczegółowe zasady zamknięcia rachunku VAT.
19. Zasady prowadzenia rachunku bankowego w przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.
1) Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego.
2) Zasady powoływania zarządcy sukcesyjnego bezpośrednio przez przedsiębiorcę.
3) Działania, które powinny być podjęte bezpośrednio po zgonie przedsiębiorcy.
4) Zasady sprawowania zarządu sukcesyjnego.
5) Zasady dysponowania środkami na rachunku zmarłego przedsiębiorcy.
6) Realizacja umów kredytowych zawartych przez zmarłego przedsiębiorcę.
20. Szczegółowe przedstawienie obowiązków Banku w zakresie przekazywania danych do Systemu Informacji Finansowej, które będą przekazywane za pośrednictwem STIR w poszerzonym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 01.12.2022 r., obowiązującej od 10.02.2023 r., z uwzględnieniem nowego zakresu „informacji rejestrowanych”, które będą przekazywane przez Bank, za pośrednictwem STIR, najpóźniej od 11.04.2023 r.
1) Zakres przekazywanych „informacji rejestrowanych”.
2) Dane identyfikacyjne podmiotów, które są stroną umowy rachunku bankowego.
3) Terminy przekazywania „informacji rejestrowanych” do Systemu Informacji Finansowej, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
18 kwietnia 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 360 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl