Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Szczegółowe omówienie działań Banku, w przypadku, gdy kredytobiorca dokona wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego w oparciu o ustawę – Prawo restrukturyzacyjne.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawanie pytań przez chat

PROWADZĄCY:

Marek Tarkowski

SPECJALIZACJA: windykacja należności kredytowych, tematyka związana z przeciwdziałaniem
praniu pieniędzy, prowadzenie postępowań pozasądowych, kredyty hipoteczne.
DOŚWIADCZENIE: Radca prawny – posiadający ponad 25 lat doświadczenia we współpracy
wyłącznie z Bankami Spółdzielczymi i BGŻ S.A. Posiada uprawnienia w zakresie pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa, ma doświadczenie w realizacji działań
szkoleniowych i wdrożeniowych w bankach, prowadzi szkolenia m.in. z zakresu windykacji
należności, egzekucji z rachunku bankowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, prowadzenia
postępowań pozasądowych. Główne tematy realizowanych szkoleń: „Efektywna windykacja należności kredytowych (w tym restrukturyzacja)”, „E-SZKOLENIE: Kompleksowe szkolenie związane z
udzielaniem kredytu hipotecznego w Banku Spółdzielczym – szkolenie okresowe”, „Działania, które
może podjąć Bank w celu odzyskania należności kredytowych bez udziału sądu i komornika
sądowego”, „Hipoteka i weksel – szczegółowe zasady ustanawiania w/w zab.w drodze przedstawienia praktycznych rozwiązań” WYKSZTAŁCENIE: wyższe prawnicze.

PROGRAM:

I. Restrukturyzacja i konsolidacja zadłużenia nadzorowana przez Bank Spółdzielczy
w oparciu o art. 75c ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie hipotecznym.
1. Obowiązek poinformowania kredytobiorcy o możliwości restrukturyzacji zadłużenia w przypadku powstania przeterminowanego zadłużenia kredytowego.
2. Kierunki restrukturyzacji zadłużenia kredytowego.
3. Zmiany w umowie kredytowej.
4. Konwersja zadłużenia kredytowego.
5. Warunki zawierania „umowy-ugody” z dłużnikiem Banku.
6. Zasady podpisania z dłużnikiem „Porozumienia tymczasowego”.
7. Kierunki i zasady konsolidacji zadłużenia kredytowego.
II. Restrukturyzacja realizowana przez Bank Spółdzielczy z uwzględnieniem wytycznych EBA obowiązujących od 1.07.2019 r.
1. Kolejne działania Banku związane z obsługą ekspozycji nieobsługiwanych (NPE) i ekspozycji restrukturyzowanych (FBE).
2. Kierunki restrukturyzacji możliwe do wykorzystania przez Bank Spółdzielczy.
III. Udział Banku w postępowaniu restrukturyzacyjnym w ramach ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.
IV. Podstawowe zasady restrukturyzacji w przypadku wszczęcia przez kredytobiorcę postanowienia, w oparciu o ustawę – Prawo restrukturyzacyjne.
V. Rola Sądu, a następnie nadzorcy układu, a także nadzorcy sądowego i zarządcy
w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
VI. Szczegółowe omówienie procedury związanej z przygotowaniem układu, a następnie związanej z głosowaniem i zatwierdzeniem układu.
VII. Istotne rozstrzygnięcia w postępowaniu o zatwierdzenie układu.
VIII. Zasady postępowania obowiązujące w przypadku otwarcia „przyspieszonego postępowania układowego”.
IX. Szczegółowe procedury związane z przebiegiem „postępowania układowego”.
X. Przedstawienie procesu „postępowania sanacyjnego”.
XI. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
14 marca 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-12:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 360 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl