Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zachęcamy małe i średnie przedsiębiorstwa do korzystania ze szkoleń dofinansowanych.

Istnieją dwie możliwości dofinansowania szkoleń, poprzez: Bazę Usług Rozwojowych oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Jest ogólnodostępną, bezpłatną platformą stworzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), na której zarówno firmy jak i osoby prywatne mogą znaleźć różnorodne oferty szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych czy doradztwa. Firmy i pracownicy dzięki bazie mogą rozwijać swoje kompetencje oraz zdobywać umiejętności niezbędne do realizacji zamierzonych celów edukacyjnych i biznesowych. Programy realizowane są we wszystkich województwach oprócz mazowieckiego i pomorskiego.

Nasza firma posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Usług Edukacyjnych ISO 29990:2010, a co za tym idzie, możliwość świadczenia usług szkoleń z dofinansowaniem. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową przygotowaną przez nas z myślą o potrzebach pracodawców i pracowników zamieszczoną w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=13051 Aby skorzystać z wybranego szkolenia dofinansowanego, należy skontaktować się z Operatorem BUR właściwym ze względu na siedzibę firmy w celu ustalenie czy Operator posiada w danym okresie środki finansowe. Jeżeli tak, należy przesłać kartę wybranej usługi szkoleniowej z BUR do Operatora w celu akceptacji. Z reguły po spełnieniu warunków, firma uzyskuje do 80% refundacji środków. Zachęcamy do równoległego kontaktu z naszą firmą. Z chęcią podpowiemy Państwu, jak przejść przez wszystkie procedury oraz udzielimy informacji o wszystkich szkoleniach i kursach. Warto wiedzieć, że każde szkolenie możemy zorganizować również w formie zamkniętej, dostosowanej do Państwa potrzeb. W tym celu przed kontaktem z Operatorem należy zgłosić się do naszej firmy, w celu ustalenia szczegółów oraz indywidualnej daty szkolenia, ilości osób i programu. Procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw. Poniżej przedstawiamy Państwu listę operatorów w każdym województwie, w którym zostało uruchomione dofinansowanie. Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami naszej firmy.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Utworzony ze środków Funduszu Pracy, wspiera ustawiczne kształcenie pracodawców oraz pracowników udzielając środków na dofinansowanie szkoleń. KFS umożliwia rozwój i zdobywanie kwalifikacji, zapobiegając utracie zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Więcej szczegółowych informacji na stronie: https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 • Wsparcie szkoleń przyczyniających się do podniesienia kompetencji zawodowych.
 • Dofinansowanie na poziomie od 80% do 100% całkowitej wartości szkolenia.
 • Wnioski przyjmują i rozpatrują Powiatowe Urzędy Pracy.

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS w 2020 roku powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz. Wnioski należy składać zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP – Powiatowy Urząd Pracy.

„AKADEMIA KOMPETENCJI DLA SEKTORA FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ”

Nasza firma osiada w ofercie szkolenia, które mogą zostać dofinansowane przez PARP w 80% w ramach projektu „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora finansowego i ubezpieczeniowego (w tym Banki Spółdzielcze)z całej Polski, a nabyte przez uczestników projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP.

Tematyka szkoleń, które mogą zostać dofinansowane, obejmuje poniższe zagadnienia:

 • RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

 • Split Payment i PSD2 i ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie instytucji finansowych

 • Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego

 • Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 • Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II

 • Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń

 • Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego

 • Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym

 • Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej

 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym

 • Ryzyko kredytowe wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe

 • Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 • Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej

 • Analiza finansowa banku spółdzielczego

 • Ustawa o kredycie hipotecznymZachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową przygotowaną przez nas zamieszczoną w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=13051

Więcej informacji o projekcie pod linkiem: http://akademia-kompetencji.com.pl/o-projekcie/

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji o projektach:

Zespół ds. Szkoleń
tel. 22 837 75 94
kom. 506 335 666
biuro@crf.pl

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl